ILGTSPĒJĪGUMS UZŅĒMUMĀ BEIERSDORF

Mēs nodrošinām sava uzņēmuma ilgtspējīgumu un esam ekoloģiski un sociāli atbildīgi. Mūsu darbību nosaka ne tikai uzņēmuma ekonomiskā veiksme, bet arī mūsu aktīvā pieeja vides aizsardzībai un darba drošībai, kā arī sabiedrībai.

Ilgtspējīgums ir nepārtraukts process, kas nepārtraukti rada jaunus mērķus, perspektīvas un mērus. Vēl vairāk, ilgtspējīgums ir pamata vērtība, kas tiek veicināta caur mācību procesu.

Mūsu mērķis ir nepārtraukti uzlabot savu darbību – tādējādi padarot dzīvi nedaudz labāku. Gan šodien, gan arī rīt.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, dodieties uz www.Sustainability.Beiersdorf.com