Privātuma politikas noteikumi

MUMS IR SVARĪGA JŪSU DATU AIZSARDZĪBA!

Mums ir svarīgas ne tikai rūpes par jūsu ādas aizsardzību. Mēs lielu uzmanību veltām arī jūsu personas datu aizsardzībai. Tādēļ mēs cienām jūsu privātumu un vēlamies, lai jūs datu aizsardzības jomā uzticaties mums tāpat, kā uzticaties rūpēs par ādu. Mēs vienmēr pārskatāmi informējam jūs par to, kādam nolūkam mums jūsu dati ir vajadzīgi un cik ilgi mēs tos glabāsim.

 

1.     Vispariga informacija

1.1.      Personas datu apstrade

1.2.      Datu parzinis

1.3.      Datu subjekta tiesibas

1.4.      Sanemeji (vispariga informacija)

2.     Personas datu vakšana un apstrade, kad jus apmeklejat musu timekla vietni

2.1       Viesošana

2.2       Sikfaili/riki

2.2.1        Consentmanager CMP – centrala sikfailu parvaldibas platforma

2.2.2        BEIERSDORF SIMPLICITY

2.2.3        Google Analytics

2.2.4        A/B testešana

2.2.5        Google Ads (iepriekš Google Adwords) Noluks/informacija:

2.2.6        Google Analytics reklamas funkcijas

2.2.7        Google Campaign Manager

2.2.8        Adform

2.2.9        (Timekla vietnes) Facebook Pielagotas auditorijas/konvertešana (“Facebook pikselis”)

2.2.10      Pinterest pikselis

2.2.11      Floodlight darbibas/DV360

2.2.12      Sociali spraudni

2.2.13      YouTube videoieraksti

2.2.14      Google tagu parvaldnieks

2.2.15      Loyjoy terzetava

2.2.16      Hotjar

2.2.17      Friendly Captcha

2.2.18 Contentsquare

2.2.19  LinkedIn ieskata tags

2.2.20  TikTok Pixel

2.2.21  Awin snieguma reklāmas tīkls

3.     Piedavatie papildu pakalpojumi (tiešsaiste un bezsaiste)

3.1       Sazina/komunikacija/sadarbiba

3.2       Kampanas (piemeram, loterijas, produktu testi)

3.3       Sutijumi pa pastu

4.     Iebildums pret personas datu apstradi vai jusu piekrišanas tai atsaukšana

 

 

1. Vispārīga informācija

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt jums informāciju par personas datu apstrādi, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni un saistītos pakalpojumus. Šī privātuma politika attiecas uz visām tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, kas ir saistīti ar šo privātuma politiku.

1.1 Personas datu apstrāde

Personas dati (īsumā “dati”) ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 4. panta izpratnē ir visa informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese u. c.

1.2 Datu pārzinis

Atbildīgais par personas datu apstrādi VDAR 4. panta 7. punkta izpratnē ir NIVEA Polska sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań (sk. mūsu informāciju).

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: +48 61 87 46 100 ; ido[at]beiersdorf.com vai datu pārziņa pasta adrese, kā saņēmēju norādot “Datu aizsardzības speciālists”.

Noteiktas datu apstrādes darbības var tikt veiktas citu datu pārziņu atbildībā. Attiecīgajā gadījumā tālāk tas būs norādīts šo darbību konkrētajā aprakstā. 

1.3 Datu subjekta tiesības

Jums kā ar datu apstrādes darbību saistītam datu subjektam saskaņā ar tiesību normām ir tālāk norādītās tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

 • tiesības uz piekļuvi;
 • tiesības uz labošanu un dzēšanu;
 • tiesības ierobežot apstrādi;
 • tiesības uz datu pārnesamību; un
 • tiesības iebilst.

Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību par jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei.

Kad mēs strādājam ar jūsu iepriekš minētajām tiesībām, mēs varam lūgt jūs apliecināt savu identitāti. Pilnīgāku informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, sk. 3.1. punktā.

1.4 Saņēmēji (vispārīga informācija)

Papildus saņēmējiem, kuri ir norādīti tālāk katras sadaļas saņēmēju punktā, mēs savāktos datus saskaņā ar nepieciešamajiem nolūkiem apstrādei nosūtām attiecīgajām iekšējām nodaļām vai citiem saistītajiem uzņēmumiem Beiersdorf Group ietvaros, vai ārpakalpojumu sniedzējiem, apstrādātājiem uz līguma pamata. Datus mēs nosūtām arī tālāk norādītajiem saņēmējiem.

- Platformas nodrošinātājiem/viesošanas pakalpojuma sniedzējiem būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

- Analītisko pakalpojumu sniedzējiem būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

- IT atbalsta pakalpojumu sniedzējiem būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

- Iestādēm: juridisku pienākumu gadījumā mēs paturam tiesības izpaust informāciju par jums, ja tas ir nepieciešams, lai to nodotu kompetentām iestādēm vai tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar: VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu (juridisks pienākums).

Papildu informāciju varat skatīt katras sadaļas saņēmēju punktā.

2. Personas datu vākšana un apstrāde, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni

 

Mēs vācam jūsu personas datus jau tad, kad jūs apmeklējat un izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Šajā sadaļā varat iegūt vairāk informācijas par tīmekļa vietnei specifiskiem procesiem un rīkiem, īpaši ārēju sadarbības partneru izmantotajiem. Papildu informāciju par procesiem, kuri var noritēt arī bezsaistes gadījumā, varat iegūt 3. sadaļā.

2.1 Viesošana

Nolūks/informācija:
Kad apmeklējat un izmantojat mūsu tīmekļa vietni vienīgi informācijas nolūkos, t. i., ja jūs nereģistrējaties vai citādi nesniedzat mums informāciju, mēs vācam tikai tādus personas datus, ko jūsu pārlūkprogramma pārsūta uz mūsu serveri un kas mums ir tehniski nepieciešami, lai rādītu jums mūsu tīmekļa vietni un garantētu tās stabilitāti un drošību.

Izmantotie sīkfaili/rīki: tips A. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.

Saņēmēji:
- Platformas nodrošinātājiem/viesošanas pakalpojuma sniedzējiem būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

- Pakalpojumu sniedzējam IT atbalsta nolūkos būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana:
Žurnālfailu dzēšana notiek pēc 7 dienām.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumīgās intereses).

2.2 Sīkfaili/rīki

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus vai citas tehnoloģijas/rīkus, piemēram, pikseļus, lokālo krātuvi, tagus, ID vai ārējus pakalpojumus (tālāk tekstā “Sīkfaili/rīki”), un izmanto tos, kad jūs apmeklējat un lietojat mūsu tīmekļa vietni. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kurus jūsu pārlūkprogramma saglabā jūsu ierīcē, lai saglabātu noteiktu informāciju, vai attēlu faili, piemēram, pikseļi. Nākamajā reizē, kad apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni tajā pašā ierīcē, notiks piekļuve saglabātajai informācijai jūsu ierīcē un tā tiks pārsūtīta uz mūsu tīmekļa vietni (“Pirmās puses sīkfails”) vai citu tīmekļa vietni, kurai sīkfails pieder (“Trešās puses sīkfails”).

 

Ši timekla vietne izmanto talak noraditos sikfailu/riku tipus ar aprakstito tverumu un funkcionalitati:

•       Tips A. Tehnisks/auditorijas merijums – lai nodrošinatu, ka pieprasito pakalpojumu var nodrošinat, ietverot pamatanalizi. (Piekrišana saskana ar E-privatuma direktivu 2002/58 EK nav nepieciešama.)

•       Tips B. Funkcionalitate un veiktspeja – papildu riki, lai meritu musu timekla vietnes veiktspeju/pievilcigumu un nodrošinatu citas papildu (personalizetas) funkcijas.

•       Tips C. Tirgvediba – timeklu škersriki tirgvedibas profilešanai, pamatojoties uz lietotaja uzvedibu.

Vairak informacijas varat skatit musu timekla vietnes ieklauto riku apraksta šaja privatuma politika. Ja šaja timekla vietne tiek izmantota piekrišanas parvaldibas platforma, taja varat skatit papildu informaciju.

Ludzu, nemiet vera, ka nakamaja apakšsadala noraditie riki var nebut pastaviga lietojuma.

 

2.2.1 Consentmanager CMP – centrālā sīkfailu pārvaldības platforma

Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne izmanto piekrišanas pārvaldības rīku “Consentmanager” (www.consentmanager.net), lai iegūtu piekrišanu datu apstrādei un sīkfailu vai līdzīgu funkciju izmantošanai. Ar rīka “Consentmanager” palīdzību jums ir iespēja dot mums piekrišanu attiecībā uz noteiktām funkcijām mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, lai integrētu ārējus elementus, integrētu straumēšanas saturu, veiktu statistisku analīzi un mērījumus, kā arī personalizētu reklāmas. Izmantojot rīku “Consentmanager”, jūs varat piekrist vai noraidīt savu piekrišanu visiem vai atsevišķiem nolūkiem vai funkcijām. Savus izveidotos iestatījumus vēlāk varat arī mainīt. Rīka “Consentmanager” integrēšanas nolūks ir ļaut mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem lemt par iepriekš norādītajām funkcijām un mūsu tīmekļa vietnes turpmākas lietošanas ietvaros piedāvāt iespēju mainīt jau veiktos iestatījumus. Izmantojot rīku “Consentmanager”, tiek apstrādāti personas dati un informācija no jūsu izmantotās galaierīces, piemēram, IP adrese.

Apstrādājot datus, rīks “Consentmanager” palīdz mums izpildīt savus juridiskos pienākumus (piemēram, pienākumu nodrošināt pierādījumus). Mūsu interese datu apstrādē balstās uz lietotāja iestatījumu un preferenču uzglabāšanu attiecībā uz sīkfailu un citu funkciju lietošanu. Rīks “Consentmanager” saglabā jūsu datus tik ilgi, kamēr jūsu lietotāja iestatījumi ir aktīvi.

Jūsu personas dati ir nepieciešami līguma vai līgumam līdzīgas situācijas izpildes nolūkā. Jums nav obligāti jāsniedz savi personas dati. Ja jūsu personas dati nav iesniegti, jūs nevarat izmantot aprakstīto pakalpojumu.

Sīkfaili/rīki: tips A. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs ir Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Sweden (Zviedrija).

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana:
Dati tiks dzēsti pēc 13 mēnešiem. Jūsu veiktā izvēle (piekrišana/iestatījums) tiks saglabāta vienu gadu, un to var skatīt šeit. Savu izvēli vienmēr varat dzēst, dzēšot sīkfailus savā pārlūkprogrammā.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (situācija līdzīga līgumam);
VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (ja apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisko pienākumu).

2.2.2 BEIERSDORF SIMPLICITY

Nolūks/informācija:
Šī vietne izmanto savu mitināto rīku, lai analizētu un regulāri uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes lietošanu. Tas palīdz mums nodrošināt, ka mūsu tīmekļa vietne darbojas pareizi, īpaši, pārbaudot tīmekļa vietnes funkcijas (piemēram, lai noteiktu tīmekļa vietnes navigācijas problēmas vai lai nodrošinātu servera pietiekamu darbības spēju). Iegūtā statistika ļauj mums arī uzlabot mūsu tīmekļa vietni un padarīt to jums kā lietotājam interesantāku. Jūsu IP adrese tiks automātiski anonimizēta.

Sīkfaili/rīki: tips A. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki

Saņēmēji:
Platformas nodrošinātājs/viesošanas pakalpojuma sniedzējs

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā..

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana:
Savāktie personas dati tiks dzēsti pēc 1 dienas. Jūsu IP adrese tiks anonimizēta nekavējoties. Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju
Sīkfailu iestatījumi šeit

Tiesiskais pamats:
6. panta f) apakšpunkts (likumīgās intereses, nodrošinot tīmekļa vietnes darbību un lietojuma analīzi statistikas nolūkos).

2.2.3 Google Analytics

Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, kas ir Google Ireland Ltd. (“Google”) tīmekļa vietnes analīzes pakalpojums. Mēs pārveidojām Google Analytics konfigurāciju tikai līdz mērīšanas funkcijai, ja vien nav dota atsevišķa piekrišana papildu reklāmas funkcijām.

Google Analytics izmanto noteiktu sīkfaila veidu, kas tiek glabāts jūsu datorā un iespējo analīzi par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Google Analytics iestatītie sīkfaili mērīšanai ir pirmās puses sīkfaili, un tas nozīmē, ka datu subjektu sīkfailu vērtības katram klientam atšķirsies (t. i., nav vienota Google Analytics sīkfaila ID, ko lieto visās tīmekļa vietnēs, izmantojot Google Analytics). Informācija par to, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, ko ģenerējis sīkfails, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un glabāta tur.

Vēlamies norādīt, ka šajā tīmekļa vietnē pakalpojums Google Analytics ir paplašināts, lai iekļautu kodu “gat._anonymizeIp();” un nodrošinātu anonimizētu IP adrešu reģistrēšanu (tā dēvēto IP maskēšanu). IP anonimizēšanas šajā tīmekļa vietnē dēļ ES teritorijā un Eiropas Ekonomikas zonas līguma valstīs Google saīsina IP adresi. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese un saīsināta tur.

Google izmanto šo informāciju mūsu vārdā, lai analizētu, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, lai sagatavotu pārskatus par aktivitātēm tīmekļa vietnē un nodrošinātu papildu pakalpojumus, kas ir saistīti ar tīmekļa vietni un interneta lietošanu. Jūsu pārlūkprogrammas Google Analytics kontekstā nosūtītā IP adrese netiek sapludināta ar citiem Google datiem.

Mēs izmantojam Google Analytics, lai analizētu un regulāri uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes lietošanu. Mēs varam izmantot iegūto statistiku, lai uzlabotu mūsu piedāvājumu un padarītu to jums kā lietotājam interesantāku. Turklāt mēs iegūstam informāciju par mūsu vietas funkcionalitāti (piemēram, lai noteiktu navigācijas problēmas).

Google Analytics konfigurācijā mēs esam nodrošinājuši, ka Google saņem šos datus kā apstrādātājs, tādēļ nedrīkst izmantot šos datus savos nolūkos. “Google Analytics reklāmas funkciju” konfigurācija no tā nav atkarīga un ir aprakstīta attiecīgajā sadaļā tālāk ar nosacījumu, ka tā tiek izmantota arī šajā tīmekļa vietnē.

Sīkfaili/rīki: tips B. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija). Google Analytics pakalpojumu noteikumi: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, vispārīgs pārskats par Google Analytics aizsardzību un privātuma principiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, kā arī Google privātuma politika: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit 

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 12 mēnešiem (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)

Datu maksimālais glabāšanas periods: līdz 26 mēnešiem.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.4 A/B testēšana

Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne veic arī lietotāja uzvedības analīzi, izmantojot tā dēvēto A/B testēšanu. Atkarībā no jūsu profila piešķīruma mēs varam jums rādīt mūsu tīmekļa vietnes ar nedaudz mainītu saturu. Tas ļauj mums analizēt un regulāri uzlabot mūsu pakalpojumus, kā arī padarīt tos jums kā lietotājam interesantākus.

Sīkfaili šīm analīzēm tiek glabāti jūsu datorā. Šādā veidā savāktā informācija tiek glabāta vienīgi serverī ES teritorijā. Jūs varat neatļaut sīkfailu glabāšanu, veicot attiecīgu iestatījumu, izmantojot savas pārlūkprogrammas programmatūru.

Pirms analīzes veikšanas IP adreses tiek papildus apstrādātas, pārveidojot saīsinātā formā, lai nepieļautu tiešu personisku saskari. Jūsu pārlūkprogrammas nosūtītā IP adrese netiek sapludināta ar citiem mūsu savāktajiem datiem.

Sīkfails/rīki: tips B. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki

Saņēmēji:
Dati ir pieejami mūsu analītiskā pakalpojuma nodrošinātājiem, kas atrodas ES teritorijā.

Dzēšana/iebildumi:

Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit 

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 2 gadiem (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus ir iestatījusi šī tīmekļa vietne).

Datu maksimālais glabāšanas periods: līdz 25 mēnešiem. Jūs varat deaktivizēt šo rīku sīkfailu iestatījumos.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.5 Google Ads (iepriekš Google Adwords)


Nolūks/informācija:

Google Ads konvertēšana

Mēs izmantojam Google Ads pakalpojumus, lai ar reklāmu (tā dēvēto Google Ads) palīdzību pievērstu uzmanību mūsu pievilcīgajiem piedāvājumiem ārējās tīmekļa vietnēs. Attiecībā uz reklāmas kampaņu datiem mēs varam noteikt, cik sekmīgi ir atsevišķi reklāmas pasākumi. Mēs esam ieinteresēti rādīt jums reklāmas, kuras jūs interesē, lai padarītu mūsu tīmekļa vietni jums interesantāku un lai iegūtu patiesu reklāmas izmaksu aprēķinu.

Google nodrošina reklāmas, izmantojot tā dēvētos “reklāmas serverus”. Šādā nolūkā mēs izmantojam reklāmas servera sīkfailus, ar kuru palīdzību var mērīt noteiktus parametrus, piemēram, reklāmu ievietošanu vai lietotāju klikšķus, lai novērtētu panākumus. Ja jūs piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei, izmantojot Google reklāmu, Google Ads saglabā jūsu ierīcē sīkfailu. Šim sīkfailam kā analīzes vērtības parasti tiek saglabāts unikālais sīkfaila ID, reklāmas parādījumu skaits uz novietojumu (biežums), pēdējais parādījums (attiecas uz pēcskatīšanas konvertēšanām) un piekrišanas atsaukšanas informācija (atzīme, ka lietotājs vairs nevēlas tikt uzrunāts).

Šie sīkfaili ļauj Google atpazīt jūsu interneta pārlūkprogrammu. Ja lietotājs apmeklē noteiktas Ads klienta tīmekļa vietnes lapas un tā ierīcē saglabātā sīkfaila termiņš nav beidzies, Google un klients var atpazīt, ka lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un ir ticis novirzīts uz šo lapu. Katram Ads klientam tiek piešķirts atšķirīgs sīkfails. Tādēļ sīkfailus nevar izsekot, izmantojot Ads klientu tīmekļa vietnes. Iepriekš minētajos reklāmas pasākumos mēs nevācam un neapstrādājam nekādus personas datus. Mēs saņemam no Google vienīgi statistiskus novērtējumus. Pamatojoties uz šiem novērtējumiem, mēs varam noteikt, kurš no izmantotajiem reklāmas pasākumiem ir īpaši efektīvs. No reklāmas materiāla izmantošanas mēs nesaņemam nekādus citus datus; proti, pamatojoties uz šo informāciju, mēs nevaram identificēt lietotājus.

Izmantoto tirgvedības rīku dēļ jūsu pārlūkprogramma sāk automātisku tiešu savienojumu ar Google serveri. Mēs neietekmējam to datu apjomu un turpmāku lietošanu, ko Google ir ieguvis šā rīka lietošanas rezultātā, un tādēļ saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju informējam jūs par tālāk norādīto. Integrējot Ads konvertēšanu, Google saņem informāciju, ka jūs pieprasījāt attiecīgas mūsu interneta daļas atvēršanu vai noklikšķinājāt uz mūsu paziņojuma. Ja jūs reģistrējāties Google pakalpojumā, Google var saistīt jūsu apmeklējumu ar jūsu kontu. Pat ja jūs nereģistrējāties vai nepieteicāties Google, ir iespējams, ka pakalpojuma sniedzēji var iegūt un saglabāt jūsu IP adresi.

Google Ads veicinošā tirgvedība

Google Ads pakalpojumā mēs izmantojam veicinošās tirgvedības funkciju. Veicinošās tirgvedības funkcija ļauj mums piedāvāt lietotājiem mūsu tīmekļa vietnes reklāmas, pamatojoties uz viņu interesēm citās tīmekļa vietnēs Google reklāmas tīklā (Google meklēšanā vai vietnē YouTube sadaļā “Google ads”, vai citās tīmekļa vietnēs). Šādā nolūkā tiek analizēta lietotāju mijiedarbība mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, kuri piedāvājumi lietotāju interesēja, lai rādītu lietotājiem atlasītas reklāmas pat pēc mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma citās lapās. Lai to darītu, Google saglabā sīkfailus to lietotāju pārlūkprogrammās, kuri apmeklē noteiktus Google pakalpojumus vai tīmekļa vietnes Google Display tīklā. Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai reģistrētu lietotāju apmeklējumus. Skaitlis tiek izmantots, lai unikāli identificētu tīmekļa pārlūkprogrammu noteiktā ierīcē.

Sīkfaili/rīki: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija).

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju
Sīkfailu iestatījumi šeit 

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 180 dienām (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus ir iestatījusi šī tīmekļa vietne).

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.6 Google Analytics reklāmas funkcijas

Šajā tīmekļa vietnē papildus standarta funkcijām tiek izmantotas arī Google Analytics paplašinātās funkcijas (Google Analytics reklamēšanas funkcijas). Šajā tīmekļa vietnē ieviestās Google Analytics reklāmas funkcijas iekļauj šādas:

 • Google Display tīkla parādījumu pārskati
 • Google Analytics demogrāfisko datu un interešu pārskati
 • Veicinošās tirgvedības auditorija, pamatojoties uz noteiktas uzvedības, demogrāfiskiem un interešu datiem, koplietojot šos sarakstus ar Google Ads
 • Integrēti pakalpojumi, kas pieprasa Google Analytics vākt datus reklāmas nolūkos, tostarp vākt datus, izmantojot reklāmu sīkfailus un identifikatorus

Tāpēc mēs savas tīmekļa vietnes optimizēšanai izmantojam pirmās puses sīkfailus (piemēram, Google Analytics sīkfailus) un Google reklāmas sīkfailus un identifikatorus.

Sīkfails/rīki: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija).

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju
Sīkfailu iestatījumi šeit 

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 12 dienām (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus ir iestatījusi šī tīmekļa vietne).

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.7 Google Campaign Manager

Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne izmanto arī Google tiešsaistes tirgvedības rīku Campaign Manager. Campaign Manager izmanto sīkfailus, lai rādītu lietotājus interesējošas reklāmas, uzlabotu kampaņas veiktspējas pārskatus vai neļautu lietotājam skatīt tās pašas reklāmas vairāk nekā vienu reizi. Google izmanto sīkfailu ID, lai izsekotu, kuras reklāmas tiek rādītas attiecīgajā pārlūkprogrammā, un novērstu to rādīšanu vairāk nekā vienu reizi. Turklāt Campaign Manager var izmantot sīkfailu ID, lai vāktu ar reklāmas pieprasījumiem saistītās konvertēšanas. Tā notiek, piemēram, ja lietotājs redz Campaign Manager reklāmu un vēlāk tajā pašā pārlūkprogrammā atver reklāmas devēja tīmekļa vietni un tur kaut ko iegādājas.

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, jūsu pārlūkprogramma automātiski izveido tiešu savienojumu ar Google serveri. Mēs neietekmējam to datu apjomu un turpmāku lietošanu, kas ir vākti Google šā rīka lietošanas rezultātā, un tādēļ informējam jūs saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju par tālāk norādīto. Integrējot Campaign Manager, Google saņem informāciju, ka jūs pieprasījāt attiecīgas mūsu interneta daļas atvēršanu vai noklikšķinājāt uz mūsu reklāmas. Ja jūs reģistrējāties Google pakalpojumā, Google var saistīt jūsu apmeklējumu ar jūsu kontu. Pat ja jūs nereģistrējāties vai nepieteicāties Google, ir iespējams, ka pakalpojuma sniedzēji var iegūt un saglabāt jūsu IP adresi.

Turklāt rīka Campaign Manager sīkfaili (piemēram, ar nosaukumu DoubleClick vai Floodlight) ļauj mums saprast, vai jūs pēc kādas mūsu attēlu/video reklāmas skatīšanās Google vai citās platformās, izmantojot Campaign Manager vai noklikšķinot uz kādas (konvertēšanas izsekošana), veicat noteiktas darbības mūsu tīmekļa vietnē(-s). Rīks Campaign Manager izmanto šo sīkfailu, lai izprastu saturu, ar kuru mijiedarbojāties mūsu tīmekļa vietnē(-s), un vēlāk nosūtītu jums atlasītu reklāmu.

Izmantotie sīkfaili: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija).

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit 

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 180 dienām pēc pirmās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.8 Adform

Nolūks/informācija.

Šī tīmekļa vietne izmanto tiešsaistes reklāmas rīku Adform, ko nodrošina Adform A/S, Dānija. Adform izmanto izsekošanu mūsu tīmekļa vietnē, lietojot sīkfailus un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, balstoties uz ID (īso sīkfailu). Adform sīkfails tiek ievietots mūsu tīmekļa vietnē, tikko jūs tam piekrītat. Adform sīkfails tiks ievietots arī, ja jūs skatīsiet reklāmu trešo personu tīmekļa vietnēs, izmantojot Adform, un ja piekritīsiet sīkfailiem šajā tīmekļa vietnē.

Adform sīkfailu ievietošanas tiesiskais pamats ir jūsu piekrišana. Personas dati tiek vākti analītikas nolūkos un ar mērķi optimizēt un personalizēt reklāmas kampaņas Adform klientiem, tostarp mums. Adform sīkfails no mums vai mūsu reklāmas materiāla vāc šādus datus: sīkfaila ID, ierīces tips/ID, noklikšķināšanas tīmekļa vietnē vai reklāmas vidē laiks,  tīmekļa vietnes vai reklāmas vides URL, informācija, ko jūsu ierīce nosūtīja automātiski (ietverot valodas iestatījumu, IP adresi, demogrāfiskus datus), dati par interesēm, ar sīkfailu saistīti sociāli demogrāfiski dati un citi identifikācijas dati.

Sīkfaili/rīki: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki

Saņēmēji

Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Adform A/S, Dānija.

Kopēja pārvaldība.

Mēs un Adform esam kopēji pārziņi, kas kā kopēji pārziņi vāc personas datus un atklāj tos Adform, izmantojot Adform sīkfailu. Līgums nosaka, kurš ir atbildīgs par noteiktu datu aizsardzības pienākumu izpildi un kurš ir atbildīgs par jūsu datu aizsardzības tiesību ievērošanu. Adform uzņemas atbildību par atbildēm uz jūsu jautājumiem un par jūsu datu aizsardzības tiesību ievērošanu (piem., pienākumu sniegt informāciju, par jūsu tiesībām iebilst u. c.). Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar Adform, izmantojot tālāk norādīto saiti. [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Saistībā ar šo jūs varat arī sazināties ar mums. Jūs jebkurā laikā, nenorādot iemeslu, varat atsaukt savu piekrišanu sīkfailiem, sazinoties ar Adform vai deaktivizējot rīkus, kā norādīts tālāk.

Kad Adform apstrādā datus savos nolūkos, Adform ir vienīgais datu pārzinis un uzņemas pilnīgu atbildību par reklāmas kampaņu uzlabošanu un mērķa grupām. Adform analizēs ar sīkfailu un identifikācijas palīdzību savāktos datus, lai spētu nodrošināt Adform klientu vārdā (ietverot mūs) mērķtiecīgas reklāmas pirkumus, kā sīkāk izklāstīts Adform privātuma politikā. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju par to, kā Adform apstrādā datus, kā arī to, kad Adform dzēsīs jūsu datus, noklikšķiniet šeit: [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy].

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Adform A/S, Dānija.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit 

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 180 dienām pēc pirmās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)

Datu maksimālais glabāšanas periods: līdz 13 mēnešiem.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.9 (Tīmekļa vietnes) Facebook Pielāgotās auditorijas/konvertēšana (“Facebook pikselis”)

Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne izmanto sociālā tīkla “Facebook” Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Īrija) (“Meta”) nodrošināto “Facebook pikseli” un “Konvertēšanas API” tālāk norādītajos nolūkos.

 • Tīmekļa vietnes Facebook Pielāgotās auditorijas

  Facebook pikseli un Konvertēšanas API mēs izmantojam veicinošās tirgvedības nolūkos, lai 180 dienu laikā varētu ar jums atkārtoti sazināties. Tas ļauj mums tīmekļa vietnes lietotājiem, kad tie apmeklē sociālo tīklu “Facebook” vai citas tīmekļa vietnes, izmantojot šo rīku, rādīt uz interesēm balstītas reklāmas (“Facebook reklāmas”). Šādā veidā mēs īstenojam savu interesi rādīt tādas reklāmas, kuras jūs interesē, lai padarītu mūsu tīmekļa vietni vai piedāvājumus jums interesantākus.

   

 • Facebook konvertēšana

  Facebook pikseli un Konvertēšanas API mēs izmantojam, lai nodrošinātu, ka mūsu Facebook reklāmas atbilst iespējamām mūsu lietotāju interesēm un tās nav traucējošas. Izmantojot Facebook pikseli, mēs varam izsekot Facebook reklāmu efektivitātei statistiskos un tirgus izpētes nolūkos, skatoties, vai pēc noklikšķināšanas uz Facebook reklāmas lietotāji tika novirzīti uz mūsu tīmekļa vietni (“konvertēšana”).

   

  Tā kā tiek izmantoti tirgvedības rīki (Facebook pikselis un Konvertēšanas API), jūsu pārlūkprogramma automātiski izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveri, tikko jūs piekrītat to sīkfailu lietošanai, kuriem ir vajadzīga jūsu piekrišana. Integrējot Facebook pikseli un Konvertēšanas API, Facebook saņem informāciju, ka jūs pieprasījāt attiecīgas mūsu interneta tīmekļa vietnes atvēršanu vai noklikšķinājāt uz mūsu reklāmas. Ja jūs reģistrējāties Facebook pakalpojumā, Facebook var piešķirt apmeklējumu jūsu kontam.

  Facebook veiktā šo datu apstrāde notiek Facebook datu politikas ietvaros. Īpašu un sīkāku informāciju par Facebook pikseli, Konvertēšanas API un to funkciju varat skatīt arī Facebook sadaļā Palīdzība.

  Sīkfails/rīki: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki

  Saņēmēji:
  Kopīgi pārziņi:

  Mēs kopā ar Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Īrija) (“Meta”), uzņemamies atbildību par datu vākšanu un nosūtīšanu šajā procesā. Tas attiecas uz tālāk norādītajiem nolūkiem.

 • Individualizētu vai piemērotu reklāmu veidošana, kā arī to optimizēšana
 • Komerciālu un ar darījumu saistītu ziņojumu nosūtīšana (piemēram, izmantojot Messenger)

  Tādēļ kopīgajā pārziņā nav iekļauti tālāk norādītie procesi.

 • Procesi pēc datu vākšanas un nosūtīšanas ir vienīgi “Meta” atbildībā.
 • Pārskatu un analīžu sagatavošanu apkopotā un anonimizētā veidā veic datu apstrādātājs, tādēļ šīs darbības ir mūsu atbildībā.

Ar uzņēmumu “Meta” esam noslēguši attiecīgu līgumu par kopīgu datu pārziņu, un to varat skatīt šeit: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Šis līgums nosaka konkrētos pienākumus saistību izpildē saskaņā ar VDAR prasībām attiecībā uz kopīgiem pārziņiem.

“Meta” datu pārziņa un datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju varat skatīt šeit: https://www.facebook.com/about/privacy.

Ar uzņēmumu “Meta” esam vienojušies, ka uzņēmumu “Meta” var izmantot kā kontaktpersonu datu subjekta tiesību īstenošanai (sk. sadaļu 1.3.). Neskarot šo, datu subjektu tiesību jurisdikcija nav ierobežota.

Papildu informāciju par to, kā “Meta” apstrādā personas datus, tostarp tā tiesisko pamatu un papildu informāciju par datu subjektu tiesībām, varat skatīt šeit: https://www.facebook.com/about/privacy. Datus kopīgas pārziņas ietvaros mēs nosūtām, pamatojoties uz likumīgajām interesēm saskaņā VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Informāciju par datu aizsardzības nosacījumiem varat skatīt šeit: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, un informāciju par apstrādi, balstoties uz līguma standartklauzulām, varat skatīt šeit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit un lietotāji, kas ir pieteikušies, to var darīt vietnē https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 180 dienām pēc pirmās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)

Tiesiskais pamats:
 VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.10 Pinterest pikselis

Nolūks/informācija:
Sociālā tīkla “Pinterest” Pinterest pikseli šī vietne izmanto veicināšanas tirgvedības nolūkos, lai varētu uzrunāt jūs " vai arī citās tīmekļa vietnēs, izmantojot šo metodi.

Tā kā tiek izmantoti tirgvedības rīki, jūsu pārlūkprogramma automātiski izveido tiešu savienojumu ar Pinterest serveri, tikko jūs piekrītat to sīkfailu lietošanai, kuriem ir vajadzīga piekrišana. Integrējot Pinterest pikseli, Pinterest saņem informāciju, ka jūs pieprasījāt attiecīgās mūsu tīmekļa vietnes lapas atvēršanu vai noklikšķinājāt uz mūsu reklāmas. Ja jūs reģistrējāties vietnē Pinterest, Pinterest var piešķirt apmeklējumu jūsu kontam.

Papildus IP adresei un tirgvedības identifikatoram Pinterest saņem arī informāciju par izmantoto galaierīci, apmeklēto tīmekļa vietni un laiku un var piešķirt šos datus jūsu Pinterest kontam. Pinterest apstrādā šo datus savā atbildībā. Mēs neietekmējam to, kā Pinterest vāc datus un pēc tam apstrādā tos.

Sīkfails/rīki: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (Īrija).

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.


Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit 

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 180 dienām pēc pēdējās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kuri ir iestatīti, izmantojot šo tīmekļa vietni).

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.11 Floodlight darbības/DV360

Nolūks/informācija:
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots DV360 Floodlight tags, lai mērītu mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti, ierobežotu noteiktas reklāmas rādīšanas biežumu un rādītu tikai jums un jūsu interesēm atbilstošas reklāmas. Jo īpaši tiek apkopota un saglabāta informācija par reklāmām, uz kurām noklikšķināt, kā arī par jūsu iepriekšējo lietotāja uzvedību trešo pušu tīmekļa vietnēs. Google izmanto sīkfailu ID, lai izsekotu, kuras reklāmas tiek rādītas attiecīgajā pārlūkprogrammā, un tādējādi novērstu to rādīšanu vairāk nekā vienu reizi. Turklāt Google var izmantot sīkfailu ID, lai reģistrētu konvertēšanas, kas ir saistītas ar reklāmu pieprasījumiem. Tā notiek, piemēram, ja lietotājs redz Google reklāmu un vēlāk tajā pašā pārlūkprogrammā atver mūsu tīmekļa vietni un tur kaut ko iegādājas. Sīkfaili nesatur nekādu personas informāciju, piemēram, e-pasta adreses, vārdus un uzvārdus vai adreses. 

Izmantoto tirgvedības rīku dēļ jūsu pārlūkprogramma automātiski izveido tiešu savienojumu ar Google serveri. Izmantojot Floodlight taga integrāciju, Google saņem informāciju, ka jūs pieprasījāt atvērt mūsu tīmekļa vietnes atbilstīgo daļu vai noklikšķinājāt uz mūsu reklāmas.  

Turklāt izmantotie Floodlight tagi ļauj mums saprast, vai veicat noteiktas darbības mūsu tīmekļa vietnē pēc tam, kad pieprasījāt atvērt kādu no mūsu attēlu/video reklāmām citā platformā vai noklikšķinājāt uz tās (konvertēšanas izsekošana). Google izmanto šo sīkfailu, lai saprastu saturu, ar kuru mijiedarbojāties mūsu tīmekļa vietnēs, lai vēlāk jums nosūtītu atlasītu reklāmu. 

Sīkfails/rīki: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija).

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. 2Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit 

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 180 dienām pēc pirmās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.12 Sociāli spraudņi

Nolūks/informācija:
Sociālo tīklu (Facebook, Twitter, Pinterest) sociālie spraudņi (“spraudņi”) tiek izmantoti mūsu tīmekļa vietnēs, jo īpaši Facebook pogai “Koplietot” vai “Koplietot ar draugiem”, kuru tīmekļa vietni facebook.com nodrošina Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (Īrija). Spraudņi parasti ir atzīmēti ar Facebook logotipu.

Bez Facebook spraudņiem mēs izmantojam Twitter spraudņus (nodrošinātājs: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 (ASV)) un Pinterest spraudņus (nodrošinātājs: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (Īrija)).

Datu aizsardzības nolūkos mēs speciāli nolēmām neizmantot mūsu tīmekļu vietnēs sociālo tīklu tiešos spraudņus. To vietā mēs izmantojam risinājumu “Shariff”. Izmantojot Shariff, mēs varam noteikt, kad un vai dati ir nosūtīti attiecīgā sociālā tīkla operatoram. Šī iemesla dēļ, kad jūs piekļūstat mūsu tīklam, automātiska datu nosūtīšana uz tādiem sociālajiem tīkliem kā Facebook, Twitter vai Pinterest netiek veikta. Dati uz sociālajiem tīkliem tiks pārsūtīti vienīgi, ja aktīvi noklikšķināsiet uz attiecīgās sociālā tīkla pogas. Šādā gadījumā jūsu tīmekļa pārlūkprogramma sāks savienojumu ar attiecīgā sociālā tīkla serveriem. Noklikšķinot uz attiecīgās pogas (piemēram, “Turpināt”, “Koplietot” vai “Koplietot ar draugiem”), jūs piekrītat, ka jūsu pārlūkprogramma izveidos saiti ar attiecīgā sociālā tīkla serveriem un nosūtīs lietošanas datus attiecīgajam sociālā tīkla operatoram un otrādi. Mēs neietekmējam to datu raksturu un apjomu, ko sociālie tīkli pēc tam vāc.

Sociālo tīklu nodrošinātāji saglabā par jums savāktos datus kā lietotāja profilus un izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes un/vai savas tīmekļa vietnes uz pieprasījumu orientēta dizaina veidošanas nolūkos. Šāds novērtējums īpaši tiek veikts (arī lietotājiem, kuri nav pieteikušies) pieprasījumam atbilstīgas reklāmas rādīšanai, kā arī, lai informētu citus sociālā tīkla lietotājus par jūsu aktivitātēm mūsu tīmekļa vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāja profilu veidošanu, un, lai īstenotu šīs tiesības, jums ir jāsazinās ar attiecīgā spraudņa nodrošinātājiem. Izmantojot spraudņus, mēs piedāvājam jums iespēju mijiedarboties ar sociālajiem tīkliem un citiem lietotājiem, lai mēs varam uzlabot savu piedāvājumu un padarīt to jums kā lietotājam interesantāku.

Saņēmēji:
Galvenie pakalpojumu sniedzēji:

- Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (Īrija),

- Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (ASV),

- Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA (ASV).

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. 2Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana:
Dzēšana ir galveno pakalpojumu sniedzēju pienākums.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.13 YouTube videoieraksti

Nolūks/informācija:
Mēs savā tīmekļa vietnē esam integrējuši YouTube videoierakstus, kuri tiek glabāti vietnē http://www.YouTube.com un kurus var atskaņot tieši no mūsu tīmekļa vietnes. Tie ir integrēti “paplašinātas datu aizsardzības režīmā”, t. i., uz YouTube netiks nosūtīti dati par jums kā lietotāju, ja nenoklikšķināsiet uz videoierakstiem, lai sāktu to atskaņošanu. Uz YouTube nākamajā punktā norādītie dati tiks nosūtīti vienīgi tad, ja atskaņosiet videoierakstus. Mēs neietekmējam šo datu nosūtīšanu.

Atskaņojot videoierakstus, YouTube saņem informāciju, ka jūs piekļuvāt attiecīgajai mūsu tīmekļa vietnes apakšlapai, un tirgvedības nolūkos var ievietot papildu rīkus. Ja jūs pieteicāties Google, jūsu informācija tiks tieši saistīta ar jūsu kontu.

Sīkfails/rīki: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija).

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. 2Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana:
Dzēšana ir galveno pakalpojumu sniedzēju pienākums.

Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.14 Google tagu pārvaldnieks

Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne izmanto Google tagu pārvaldnieku. Šis pakalpojums ļauj tīmekļa vietnes tagus pārvaldīt, izmantojot interfeisu. Google tagu pārvaldnieks tikai ievieš tagus. Tas nozīmē, ka sīkfaili netiek izmantoti un personas dati netiek saglabāti. Google tagu pārvaldnieks aktivizē citus tagus, kuri savukārt vajadzības gadījumā vāc datus. Taču Google tagu pārvaldnieks nepiekļūst šiem datiem. Ja domēnā vai sīkfaila līmenī ir veikta deaktivizēšana, tā saglabājas spēkā visiem izsekošanas tagiem, ja tie ir ieviesti, izmantojot Google tagu pārvaldnieku.

Sīkfails/rīki: tips A. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija).

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. 2Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana:
Google tagu pārvaldnieks neglabā nekādus personas datus.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumīgās intereses).

2.2.15 Loyjoy tērzētava

Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne nodrošina funkciju, lai iegūtu personalizētu dialogu ar jums. Mūsu tērzētavā jūs varat uzdot jautājumus vai, izmantojot tērzēšanas robotu, piedalīties aptaujās vai loterijās, kā arī pasūtīt biļetenu vai iesaistīties lojalitātes programmā. Tādēļ mēs vācam dažādus saziņas/mijiedarbības datus, kurus jūs sniedzāt. Tas dod mums arī iespēju analizēt datus un novērtēt tos statistiskos nolūkos.

Sīkfails/rīki: tips B. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Loyjoy GmbH, Minstere, Vācija. Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Vairāk informācijas par šo tēmu varat skatīt šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana:
Tērzētavas dialogi tērzēšanas robotā tiks automātiski dzēsti pēc 365 dienām. Lietotājam tērzēšanas robota izvēlnē ir iespēja dzēst šos datus agrāk un izmantot citas privātuma tiesības. Atkarībā no atlasītajiem mērķiem (loterijas, aptaujas, biļetens u. c.) tiek piemērots attiecīgajā kontekstā norādītais saglabāšanas periods (sk. tālāk).

Ja tiek piedāvāta tiešas tērzēšanas ar pārstāvi iespēja, šādas tērzēšanas tiek dzēstas pēc 7 dienām. Atkarībā no jautājuma šīs tērzēšanas var tikt izmantotas, lai izpildītu jūsu pieprasījumu, kā aprakstīts 3.1. sadaļā (saziņa/komunikācija/sadarbība). Šādos gadījumos tiek piemērots attiecīgs dzēšanas periods.

Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 24 mēnešiem (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)

Juridiskais pamats:

VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana)

2.2.16 Hotjar

Informācija/nolūks:
Mēz izmantojam Hotjar, lai labāk izprastu mūsu lietotāju vajadzības un optimizētu šo pakalpojumu un lietotāju iespējas. Hotjar ir tehnoloģijas pakalpojums, kas palīdz mums labāk saprast mūsu lietotāju pieredzi (piemēram, cik laika tie kādās mūsu lapās pavada, uz kurām saitēm izvēlas noklikšķināt, kas lietotājiem patīk un nepatīk, utt.), un tas ļauj mums veidot un uzturēt mūsu pakalpojumu, izmantojot lietotāju atgriezenisko informāciju. Lai vāktu datus par mūsu lietotāju uzvedību un to ierīcēm, Hotjar izmanto sīkfailus un citas tehnoloģijas. Dati ietver ierīces IP adresi (kas tiek apstrādāta jūsu sesijas laikā un saglabāta neidentificējamā formā), ierīces ekrāna izmēru, ierīces veidu (unikāli ierīces identifikatori), pārlūkprogrammas informāciju, ģeogrāfisko atrašanās vietu (tikai valsti) un izraudzīto valodu, lai rādītu mūsu tīmekļa vietni. Ieraksti no Hotjar nevar ietvert tādus jūsu personas datus kā pieteikšanās kontā vai maksājuma informācija, jo teksts ir apspiests.

Hotjar saglabā šo informāciju mūsu vārdā pseidonimizētā lietotāja profilā. Hotjar izmanto sīkfailus, lai atkārtoti izveidotu sesiju, un Hotjar ar līgumsaistībām ir aizliegts pārdot mūsu vārdā savāktos datus.

Sīkfails/rīki: tips B. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.

Saņēmēji:

Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Hotjar Ltd, Malta

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana:
Mēs īslaicīgi saglabājam mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju IP adreses saistītiem veiktspējas mērījumiem (proti, datiem, kas ir saistīti ar to, cik labi mūsu programmatūra darbojas mūsu vietnē), kā arī, lai uzraudzītu un izsekotu lietojumprogrammas kļūdas. Mēs nekad nepiekļūsim šīm IP adresēm bez jebkādas ar darbību vai aizsardzību saistītas vajadzības. Mēs automātiski dzēšam šīs IP adreses trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā.

No Hotjar iegūtie ieraksti tiek dzēsti pēc katras sesijas.

Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 365 dienām pēc pirmās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.2.17 Friendly Captcha

Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne noteiktos gadījumos izmanto rīku Friendly Captcha, lai novērstu, ka teksta laukus izmanto automatizētas programmas/boti. Tas palīdz atbalstīt mūsu tīmekļa vietnes aizsardzību un novērst lietotājiem surogātpastu. Turklāt tās ir mūsu likumīgās intereses un ļauj izpildīt mūsu juridisko pienākumu. 

Papildu informācija: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/  

Sīkfails/rīki: tips A. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Friendly Captcha GmbH, Vācija.  

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana:
Jūsu IP adrese tūlīt pēc tās iegūšanas tiks anonimizēta. 

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (ja apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisko pienākumu);
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (ja apstrāde notiek saskaņā ar iepriekš aprakstītajām likumīgajām interesēm).

 

2.2.18 Contentsquare

Nolūks/informācija. 
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots Contentsquare — uz sīkfailu balstīts tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina Contentsquare GmbH (“Contentsquare”). Contentsquare apstrādā lietotāja IP adresi ģeogrāfiskās atrašanās vietas nolūkā (pilsētas līmenī), lai melnajā sarakstā iekļautu nevēlamus apmeklētājus un novērstu problēmas. Mēs izmantojam Contentsquare, lai analizētu un regulāri uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes lietošanu. Mēs varam izmantot iegūto statistiku, lai uzlabotu mūsu piedāvājumu un padarītu to interesantāku jums kā lietotājam. Turklāt mēs iegūstam informāciju par mūsu vietas funkcionalitāti (piemēram, lai noteiktu navigācijas problēmas).

Sīkfails/rīks: tips B. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.

Saņēmēji 
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Contentsquare GmbH, Vācija. Vispārīgs pārskats par Contentsquare aizsardzības un privātuma principiem. https://contentsquare.com/privacy-center/

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Uz trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams atbilstības lēmums, attiecas arī atbilstības lēmums. Vairāk informācijas par šo tēmu varat skatīt šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana.
Šo rīku varat deaktivizēt, izmantojot sadaļu Sīkfailu iestatījumi šeit.

IP adreses maksimālais glabāšanas periods: 3 dienas.

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 13 mēnešiem pēc pēdējās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus ir iestatījusi šī tīmekļa vietne)

Juridiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana)

2.2.19 LinkedIn ieskata tags

Nolūks/informācija. 
Šajā tīmekļa vietnē mēs izmantojam LinkedIn ieskata tagu. LinkedIn ieskata tags ievāc metadatus, piemēram, URL, IP adresi, laikspiedolu, ierīces un pārlūka parametrus, lai veidotu ieskatus un kampaņas ziņojumus. Mēs nevaram jūs identificēt no šiem ziņojumiem. LinkedIn nodrošina tikai ziņojumus un brīdinājumus (kas jūs neidentificē) par tīmekļa vietnes auditoriju un reklāmu sniegumu. Jūs varat kontrolēt savu personas datu izmantošanu reklāmas nolūkos, izmantojot LinkedIn konta iestatījumus.

Papildinformācija:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

Sīkfails/rīki. Tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki

Saņēmēji. 
Galvenais pakalpojumu sniedzējs:  LinkedIn Ireland Unlimited Company, Īrija

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm / uzņēmumiem, uz kuriem attiecināms pietiekamības lēmums, ir piemērojams arī šis pietiekamības lēmums. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot funkciju Sīkfailu iestatījumi šeit 

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 90 dienam pēc pirmās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)

Tiesiskais pamats.
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana)

2.2.20 TikTok Pixel

Nolūks/informācija.
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots tā dēvētais “TikTok Pixel” no sociālā tīkla “TikTok” (ES: TikTok Technology Limited, Ireland and TikTok Information Technologies UK Limited, Apvienotā Karaliste). Tas sniedz iespēju atkārtoti sazināties ar mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem, kad viņi apmeklē sociālo tīklu “TikTok”.

Izmantojot “TikTok pixel”, jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar TikTok serveriem, līdzko esat piekritis to sīkfailu lietošanai, kuriem ir nepieciešama piekrišana. Pikselis saņem informāciju, ka esat piekļuvis konkrētai mūsu tīmekļa vietnes lapai vai noklikšķinājis uz kādas mūsu reklāmas. 

Pēc tam TikTok izmanto šos datus, lai mūsu lietotājiem parādītu mērķtiecīgas un personalizētas reklāmas un izveidotu lietotāju profilus, pamatojoties uz interesēm. No lietotājiem ievāktie dati mums ir anonīmi un tiek izmantoti tikai reklāmu efektivitātes novērtēšanai.

TikTok saņem arī jūsu IP adresi un citu informāciju par lietotāja ierīci, piemēram, mārketinga identifikatoru, izmantoto ierīci, apmeklēto tīmekļa vietni un laiku. TikTok izmanto šos datus, lai identificētu mūsu tīmekļa vietnes lietotājus un viņu darbības sasaistītu ar “TikTok” lietotāja kontu. TikTok apstrādā šos datus uz savu atbildību kopš pārsūtīšanas brīža. Mēs neietekmējam TikTok veikto turpmāko apstrādi.

Sīkāku informāciju par to, kā TikTok vāc, lieto un aizsargā ar “TikTok pixel” palīdzību ievāktos datus, skatiet TikTok lietotāju privātuma politikā šeit: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

Sīkfails/rīki. Tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki.

Saņēmēji.
Kopējs pārzinis.
Mēs kopā ar TikTok Technology Limited, Ireland un TikTok Information Technologies UK Limited, United Kingdom (TikTok) atbildam par datu vākšanu un pārsūtīšanu šī procesa ietvaros. Tas attiecas uz turpmāk minētajiem nolūkiem.

 • Novērtēšana un ziņošana par ieskatiem
 • Izstrādātāja datu un/vai notikuma datu vākšana un pārsūtīšana

Tādējādi kopējā apstrāde neaptver šādas apstrādes darbības:

 • reklāmu būtiskuma indivīdiem noteikšana un uzlabošana;
 • TikTok nodrošinātās reklāmu piegādes optimizācija;
 • lietotāja drošības, izpētes un attīstības uzlabošana, lai uzturētu un uzlabotu TikTok produktu un pakalpojumu integritāti.

Mēs esam noslēguši atbilstīgu līgumu ar Meta par kopēju pārziņa darbību, un līgums ir pieejams šeit: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms. Šajā līgumā ir definēta attiecīgā atbildība par saistību izpildi saskaņā ar VDAR, kas attiecas uz kopēju pārziņa darbību.

Pārziņa un Meta datu aizsardzības darbinieka kontaktinformāciju skatiet šeit: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Mums ir vienošanās ar TikTok, ka TikTok var izmantot kā kontaktpunktu, lai izmantotu datu subjekta tiesības. To neierobežojot, Datu subjektu tiesību jurisdikcija nav ierobežota.

Mēs pārsūtām datus kopējās pārziņa darbības ietvaros, pamatojoties uz likumīgajām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punktu.

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm / uzņēmumiem, uz kuriem attiecināms pietiekamības lēmums, ir piemērojams arī šis pietiekamības lēmums. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm sadaļā 1.2.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot funkciju Sīkfailu iestatījumi šeit.

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 180 dienam pēc pirmās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)

Tiesiskais pamats.
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana)

2.2.21 Awin snieguma reklāmas tīkls

Nolūks/informācija. 
Mēs esam snieguma reklāmas tīkla AWIN dalībnieki. AWIN ievieto sīkfailus jūsu ierīcē, lai mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu varētu piešķirt konkrētam avotam (tā dēvētās saistīto uzņēmumu saites). Ievietojot šos sīkfailus, var novērtēt reklāmas kampaņas panākumus un veikt atbilstīgos norēķinus tīkla ietvaros. Citiem vārdiem sakot, sīkfailā tiek ievietota informācija par to, kad no ierīces ir noklikšķināts uz konkrēta reklāmu medija. Turklāt AWIN vāc informāciju par lietotāja ierīci, piemēram, izmantoto operētājsistēmu un pārlūkprogrammu.

Sīkfails/rīki. Tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.

Saņēmēji. 
Galvenais pakalpojumu sniedzējs:  AWIN AG, Berlīne, Vācija

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm / uzņēmumiem, uz kuriem attiecināms pietiekamības lēmums, ir piemērojams arī šis pietiekamības lēmums. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm sadaļā 1.2.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/atsaukšana
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot funkciju Sīkfailu iestatījumi šeit.

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 5 dienam pēc pirmās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)

Tiesiskais pamats.
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana)

3. Piedāvātie papildu pakalpojumi (tiešsaistē un bezsaistē)

Papildus mūsu tīmekļa vietnes izmantošanai tiešsaistē mēs piedāvājam dažādus citus pakalpojumus, kuriem mēs apstrādājam jūsu personas datu arī bezsaistes kontekstā.

Pretēji norādēm 1.2. punktā dažos gadījumos uzņēmums Beiersdorf ir datu pārzinis tālāk minētajiem pakalpojumiem, kas jau ir norādīti jums kā informācijas daļa. Ja šādā nolūkā ir atsauce uz privātuma politikas sadaļām, piemēram, ar saiti, un datu pārzinis jau ir norādīts, piemēram, kājenē/e-pasta vēstules parakstā vai kampaņas kartē, šī persona ir datu pārzinis saskaņā ar VDAR 4. panta 7. punktu.

3.1 Saziņa/komunikācija/sadarbība

Nolūks/informācija:
Ja sazināties un/vai sadarbojaties ar mums, piemēram, pa e-pastu vai izmantojot kontaktpersonas veidlapu mūsu tīmekļa vietnē, datu apmaiņas platformā, piemēram, kā patērētājs, testa dalībnieks, darījuma partneris vai klients, jūsu sniegtos datus (jūsu e-pasta adresi, ja piemērojams, jūsu vārdu un uzvārdu un tālruņa numuru vai sarunas laikā iesniegtos personas datus) mēs glabāsim un apstrādāsim, lai, piemēram, atbildētu uz jūsu jautājumiem vai pieprasījumiem, vai ar uzņēmējdarbību saistītas sarakstes nolūkos.

Attiecībā uz sadarbību ar piegādātājiem mēs esam ieviesuši iekšēju novērtēšanas procesu, kurš mūsu likumīgajās interesēs ir paredzēts, lai uzlabotu darījumu attiecības, izstrādājot “rīcības plānu”. Parasti mēs apstrādājam tikai informāciju par uzņēmumu, bet par jums kā par kontaktpersonu var tikt izdarīti secinājumi, ja saziņa ar piegādātājiem ir pārbaudīta attiecībā uz atbildes laiku, uzticamību un pārskatāmību.

Kad jūs sazināties ar mums pa tālruni kā patērētājs, mēs varam jums jautāt, vai tālruņa zvanu var ierakstīt kvalitātes nodrošināšanas un apmācības nolūkos. Ja jūs piekrītat ierakstīšanai, mēs apstrādāsim visu informāciju, kuru mums sniedzat sarunas laikā (saziņas saturu, iespējams, arī sensitīvus (veselības) datus, kā arī tālruņa numuru un citus personas datus).

Apstrādājot saziņas gaitā iegūtos datus, mums ir likumīgas intereses apstrādāt datus atbilstoši likumīgām prasībām iekšējai pārbaudei vai saskaņā ar attiecīgo saziņas pieprasījumu.

Jūsu personas dati ir nepieciešami līguma vai līgumam līdzīgas situācijas izpildes nolūkā. Jums nav obligāti jāsniedz savi personas dati. Ja jūsu personas dati nav iesniegti, jūs nevarat izmantot aprakstīto pakalpojumu.

Datu pārzinis:
Ja jūs iegādājaties produktus eShop Beiersdorf NV, De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Netherlands (Nīderlande), Beiersdorf NV ir atbildīgs par šajā punktā aprakstīto datu apstrādi. Tas attiecas arī uz jebkuriem jautājumiem par jūsu pasūtījumu, kurus varat uzdot, izmantojot eShop nodrošināto kontaktpersonas veidlapu.

Visos citos saziņas/komunikācijas/sadarbības gadījumos atbildīgais ir datu pārzinis, kurš ir norādīts 1.2. punktā iepriekš.

Saņēmēji un avoti:
Lai cīnītos pret terorismu, mums saskaņā ar tiesību aktiem ir pienākums veikt salīdzināšanu ar sankciju sarakstiem. Tāpēc mēs apstrādājam jūsu datus arī, lai izpildītu likumīgās prasības par salīdzināšanu ar šiem sarakstiem. Turklāt mēs apstrādājam jūsu datus Beiersdorf Group ietvaros, lai novērstu un izmeklētu kriminālnoziegumus un citus pārkāpumus, novērtētu un pārvaldītu riskus, kā arī iekšējās saziņas un atbilstīgu administratīvo mērķu nodrošināšanai. Ja saistīts uzņēmums ziņo par nepieciešamību sadarboties ar jums kā ar piegādātāju, mēs dalīsimies ar saistīto uzņēmumu savā sadarbības ar jums pieredzē.

Ja esat uzņēmējdarbības partneris, mēs salīdzināsim jūsu datus ar publicētajiem maldinošo piegādātāju sarakstiem (piemēram, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas un Bundesanzeiger Verlag GmbH brīdinājumu sarakstiem), lai pieņemtu apzinātu lēmumu par iespējamiem maksājumiem. Noteiktos gadījumos mēs arī regulāri pārbaudām jūsu kredītspēju (piemēram, slēdzot līgumus). Mūsu likumīgās intereses ir finanšu riska mazināšana. Šādā nolūkā mēs sadarbojamies ar kredītaģentūrām, no kurām saņemam nepieciešamos datus. Šim nolūkam mēs nosūtām kredītaģentūrām jūsu vārdu, uzvārdu/nosaukumu un kontaktinformāciju.

Ja esat uzņēmējdarbības klients vai sadarbības partneris, uzņēmuma darījuma ietvaros var būt nepieciešama jūsu personas datu pārsūtīšana potenciālajiem pircējiem. Rūpīgas izpētes laikā parasti tiek apstrādāti anonimizēti dati. Tomēr īpašos atsevišķos gadījumos var būt nepieciešams apstrādāt personas datus. Mūsu likumīgās intereses ir uzņēmuma darījuma izpilde.

Turklāt datus mēs varam nosūtīt arī tālāk norādītajiem saņēmējiem.

 • Klientu/patērētāju pakalpojumu sniedzēji
 • Platformas nodrošinātājs/viesošanas pakalpojuma sniedzējs

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Platformas nodrošinātājs/viesošanas pakalpojuma sniedzējs ir apstiprinājis papildu saistošus uzņēmuma noteikumus. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/iebildumi:
Mēs dzēšam šajā kontekstā iegūtos datus, tiklīdz glabāšana vairs nav nepieciešama, ja vien nepastāv ar likumu noteikti glabāšanas pienākumi vai nav jāievēro ierobežojuma periodi.

Ja patērētājs uzdod jautājumus, izmantojot mūsu iekšējo patērētāju pārvaldības rīku, personas dati parasti tiks dzēsti pēc viena gada, ja uz situāciju neattiecas citi juridiski saglabāšanas periodi. Izņēmuma kārtā dati tiek glabāti ilgāk, ja tie ir nepieciešami juridisku prasību izveidei, īstenošanai vai aizstāvībai.

Zvanu ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 90 dienas.

Jūs varat iebilst pret šiem procesiem saskaņā ar prasībām 4. punktā.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts saistībā ar VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu (piekrišana: tālruņa ieraksts);

VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (apstrāde līguma kontekstā vai līgumam līdzīgā situācijā);

VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (kad apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskās saistības);

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (kad apstrāde notiek saskaņā ar tālāk aprakstītām likumīgajām interesēm).

3.2 Kampaņas (piemēram, loterijas, produktu testi)

Nolūks/informācija:
Kad jūs piedalāties loterijās vai līdzīgās kampaņās, mēs izmantojam jūsu sniegto personas informāciju, lai vadītu kampaņu. Papildu informāciju par nolūkiem varat skatīt attiecīgajos kampaņas noteikumos.

Saņēmēji:
- Platformas nodrošinātājs/viesošanas pakalpojuma sniedzējs

- Patērētāju pakalpojumu sniedzējs

- Nosūtīšanas pakalpojumu nodrošinātājs (piemēram, lai nosūtītu paraugus, balvas)

- Ārējas aģentūras kampaņu atbalstam

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Platformas nodrošinātājs/viesošanas pakalpojuma sniedzējs ir apstiprinājis papildu saistošus uzņēmuma noteikumus. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Jūsu personas dati ir nepieciešami līguma vai līgumam līdzīgas situācijas izpildes nolūkā. Jums nav obligāti jāsniedz savi personas dati. Ja jūsu personas dati nav iesniegti, jūs nevarat izmantot aprakstīto pakalpojumu.

Dzēšana:
Jūsu dati tiks dzēsti pēc kampaņas galīgas noslēgšanas (sk. dalības noteikumus), ja vien tas nav pretrunā ar likumu noteiktajām saglabāšanas saistībām vai ierobežojumu normatīviem.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (situācija līdzīga līgumam).

3.3 Sūtījumi pa pastu

Nolūks/informācija:
Jūs kā izraudzītais klients, sadarbības partneris, testa persona un/vai patērētājs saņemsiet no mums arī individuālu informāciju par produktiem, piedāvājumus, jaunumus un produktu paraugus pa pastu (vēstulē).

Tā ir īpaša tiešās tirgvedības forma, kas ir arī mūsu likumīgās intereses un veicina lojalitāti, nodrošinot iepriekš minētajām personām īpašu informāciju.

Saņēmēji:
- Platformas nodrošinātājs/viesošanas pakalpojuma sniedzējs

- Komunikāciju pakalpojumu sniedzējs

- Nosūtīšanas pakalpojumu sniedzējs

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Platformas nodrošinātājs/viesošanas pakalpojuma sniedzējs ir apstiprinājis papildu saistošus uzņēmuma noteikumus. Lai iegūtu papildinformāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums atbilstoši norādēm 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/iebildumi:
Jūsu dati tiks dzēsti, tikko jūs anulēsiet abonementu, ja vien tas nav pretrunā ar juridiskajām glabāšanas saistībām vai ierobežojumu normatīviem. Jūs varat anulēt abonementu vai iebilst pret turpmākiem pasta sūtījumiem, kā norādīts vēstulē vai iebildumu sadaļā tālāk. Turklāt mēs automātiski dzēsīsim jūsu personas datus vēlākais pēc 24 mēnešu neaktivitātes (piemēram, kad jūs neizmantojat nosūtītos kuponus).

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumīgās intereses)
.

4. Iebildums pret personas datu apstrādi vai jūsu piekrišanas tai atsaukšana

Ja devāt piekrišanu savu personas datu apstrādei (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), jūs jebkurā laikā varat savu piekrišanu atsaukt. Šāda piekrišanas atsaukšana ietekmē jūsu personas datu apstrādes pieļaujamību pēc tam, kad to mums devāt.

Ja mēs pamatojam jūsu personas datu apstrādi ar interešu izsvēršanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), jūs varat iebilst pret apstrādi. Šis ir gadījums, ja apstrāde nav īpaši nepieciešama, lai izpildītu līgumsaistības ar jums, ko esam aprakstījuši funkciju/pakalpojumu aprakstā. Iesniedzot šādu iebildumu, mēs lūdzam jūs paskaidrot iemeslus, kādēļ mēs nevaram apstrādāt jūsu personas datus, kā mēs to darījām. Jūsu pamatota iebilduma gadījumā mēs pārbaudīsim situāciju un vai nu pārtrauksim, vai koriģēsim datu apstrādi, vai norādīsim jums pārliecinošus iemeslus, kas ir aizsargājami, uz kuru pamata mēs turpināsim apstrādi.

Protams, jūs jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi reklāmas un datu analīzes nolūkos. Jūs varat informēt mūs par savu iebildumu, izmantojot iepriekš norādīto datu pārziņa kontaktinformāciju.

Pazinojums par personas datu aizsardzibu aktualizets 05.2023