Privātuma politikas noteikumi
Privacy Policy

Privātuma politikas noteikumi

 

1. Atbildīgā iestāde

Par personas datu savākšanu, apstrādi un lietošanu atbildīgā iestāde Federālā likuma par datu aizsardzību  (BDSG) izpratnē ir:

„Beiersdorf AG”
Unnastraße 48
D-20245 Hamburg

Tālrunis:  +49 (0) 40 4909 7575
E-pasts: nivea@beiersdorf.com
 
Šā paziņojuma par datu privātumu mērķis ir sniegt jums informāciju attiecībā uz personas datu savākšanu, apstrādi un lietošanu.(turpmāk – „lietošana”). Šeit jūs varat uzzināt, kā aizliegt jūsu personas datu izmantošanu saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem.


2. PERSONAS DATU SAVĀKŠANA UN IZMANTOŠANA

Personas dati ir informācija, pēc kuras jūs var identificēt, piemēram, jūsu vārds, e-pasts vai pasta adrese. Beiersdorf nevāc personas datus no jums, ja vien jūs īpaši nesniedzat šādus datus (piemēram, abonējot e-pasta biļetenus, piedaloties aptaujā, konkursā vai loterijā, pasūtot paraudziņus vai bukletus, kā arī pieprasot informāciju), paužot piekrišanu to izmantošanai.
Mēs uzglabājam, lietojam vai nododam tālāk jūsu personas datus tikai saskaņā ar jūsu atļauju un tikai tādā apmērā (attiecībā uz saturu un laiku), kāds ir nepieciešams noteiktajā gadījumā, piemēram, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai risinātu problēmas, izpildītu jūsu lūgumus vai informētu par konkursa vai loterijas rezultātiem.  
Lai to panāktu, Beiersdorf var būt nepieciešams nosūtīt personas datus citiem Beiersdorf grupas uzņēmumiem visā pasaulē vai ārējiem pakalpojumu sniedzējiem turpmākai datu apstrādei. Pakalpojumu sniedzēji var tik nolīgti, piemēram, preču nosūtīšanai, reklāmas materiālu izplatīšanai vai saistībā ar konkursiem. Beiersdorf pieprasa, lai šīs personas piekristu personas datu apstrādei saskaņā ar instrukcijām un šo datu aizsardzības paziņojumu. 
Jebkādai citai jūsu personas datu nodošanai tālāk, piemēram, mūsu vietņu pieteikšanās datu nodošanai trešo personu sociālajiem tīkliem vai tīmekļa pakalpojumiem (piemēram, Facebook, Twitter), ir nepieciešama atsevišķa iepriekšēja piekrišana. Beiersdorf garantē, ka tas nepārdos vai neiznomās jūsu personas datus trešām personām. Tomēr mums varētu būt pienākums izpaust informāciju par jums saskaņā ar tiesību aktiem, ja to prasa likuma piemērošanas valsts iestādes.


          a. Lietotāja profila izveide, pamatojoties uz NIVEA klienta kontu
    Ja devāt piekrišanu lietotāja profila izveidei, izmantojot paziņojuma paraugu, kas sniegts augstāk redzamajā laukā, mēs izmantosim jūsu datus šādā veidā: Kā reģistrētam NIVEA klientam jums ir iespēja veikt pasūtījumus mūsu interneta veikalā ātrāk un ērtāk. Kad jūs reģistrēsieties, mēs izveidosim jūsu lietotāja profilu, kur būs redzamas visas jūsu iepriekšējās un turpmākās darbības mūsu vietnē (dalība balvu loterijās, NIVEA biļetena abonēšana, pasūtījumi interneta veikalā, iesniegtie novērtējumi u.c.). Jūsu personalizētais profils dod mums iespēju piedāvāt jums individualizētu saturu par mūsu kosmētiskajiem līdzekļiem un pakalpojumiem. Jūsu lietotāja profila daļas un saturs vienmēr ir redzams jums. Kā reģistrēts lietotājs jūs varat arī iesniegt mūsu kosmētisko līdzekļu novērtējumus. Šajā nolūkā būs redzams jūsu priekšvārds un iesniegtais novērtējums. Reģistrējoties NIVEA biļetena saņemšanai, jūs apliecināt, ka piekrītat tam, ka mēs izvērtējam jūsu iepirkšanās un klikšķu vēsturi, lai sagatavotu personalizētu jaunumu, piedāvājumu un citas informācijas apkopojumu NIVEA biļetenā un nosūtītu to jums tā, lai tas būtu jums pielāgots biļetens, kas atbilst jūsu vēlmēm un interesēm. Jūsu dati tiek saglabāti un izmantoti arī tirgus izpētes un reklāmas vajadzībām. Šādiem nolūkiem mēs sazināsimies ar jums tikai ar e-pasta starpniecību. Visbeidzot, mēs izmantosim jūsu datus, lai analizētu un uzlabotu mūsu vietņu darbību.     Ja jūs vairs nevēlēsieties saņemt NIVEA biļetenu, jūs jebkurā laikā varēsiet atteikties no biļetena saņemšanas un pārtraukt tā abonēšanu. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz saites, kas ietverta ikvienā biļetenā. Tad jūs varēsiet veikt abonēšanas pārtraukšanas procedūru, vai arī nosūtiet mums ziņojumu par atļaujas atsaukšanu biļetena saņemšanai (attiekšanās paziņojumu) pa .  

3. Jūsu datu uzglabāš

Mēs saglabāsim jūsu sniegtos datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams tā mērķa sasniegšanai, kura dēļ jūs tos mums atsūtījāt, kā arī lai ievērotu atbilstību likuma prasībām. Ja būsiet mums devis(-usi) tiešu atļauju savu personas datu izmantošanai reklāmas nolūkā (abonējot NIVEA biļetenu vai MANA NIVEA), tad mēs lietosim jūsu datus šādām vajadzībām tik ilgi, kamēr jūs nebūsiet atsaucis(-kusi) savu piekrišanu. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu, un tas turpmāk tiks ņemts vērā.

4. Jūsu datu aizsardzība, iepērkoties un veicot samaksu interneta veikalā

Ja jūs pasūtīsiet kosmētiskos līdzekļus mūsu interneta veikalā kā viesis vai kā reģistrēts lietotājs, jūsu personas dati tiks pārraidīti šifrētā veidā. Arī apmaksas procedūra atbilst augstākajām drošības prasībām. Visi pārraidītie dati tiek šifrēti, tādējādi tie ir aizsargāti pret neatļautu trešo personu piekļuvi. Jūsu kredītkartes un debetkartes dati turklāt tiks apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar stingrākajām drošības prasībām maksājumu karšu nozarē, t.i., atbilstoši maksājumu karšu nozares datu drošības standartam (saīsinājumā – „PCI DSS”), un to veiks sertificēts norēķinu pakalpojumu sniedzējs „ConCardis GmbH” (Vācijā reģistrēts uzņēmums).

Ja esat nolēmis(-usi), ka kā norēķinu metodi izmantosiet PayPal vai tūlītēju bankas pārskaitījumu, tad jūs apliecināt, ka piekrītat tam, ka „PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.” (Luksemburgā reģistrēts uzņēmums) vai „Sofort AG” (Vācijā reģistrēts uzņēmums) saņems jūsu pasūtījuma datus un apstrādās tos ar mērķi nodrošināt apmaksas apstrādi. Ir jāņem vērā attiecīgo norēķinu pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības noteikumi. 

Ja par savu norēķinu metodi esat izvēlējies(-usies) žiro maksājumu, tad jūs apliecināt, ka piekrītat tam, ka jūsu ievadītos IBAN un BIC datus šifrētā veidā saņems „giropay GmbH” (Vācijā reģistrēts uzņēmums) ar mērķi nodrošināt apmaksas apstrādi. Pēc tam „giropay GmbH” apstrādās nosūtītos datus minētajā nolūkā. Šādā gadījumā ir jāņem vērā attiecīgā norēķinu pakalpojumu sniedzēja datu aizsardzības noteikumi.


5. Datu tālākas nodošanas ierobežojumi

Apstrādājot jūsu pieprasījumu, Beiersdorf varētu būt nepieciešams nodot jūsu personas datus citām Beiersdorf uzņēmumu grupas filiālēm vai ārējam pakalpojumu sniedzējam, kas strādā pēc mūsu pasūtījuma, tostarp attiecīgajās Eiropas valstīs, kuras nav Eiropas Savienībā. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem var tikt uzticēta, piemēram, kosmētisko līdzekļu paraudziņu izsūtīšana, reklāmas materiālu izplatīšana vai konkursu rīkošana, kā arī interneta veikalā veikto pasūtījumu apstrāde, tostarp preču nosūtīšana. Beiersdorf pieprasa, lai visas tā filiāles Beiersdorf grupas ietvaros un visi tā ārējie pakalpojumu sniedzēji uzglabātu jūsu personas datus atbilstoši mūsu specifikācijām un saskaņā ar šo datu aizsardzības paziņojumu, kā arī saskaņā ar likuma prasībām attiecībā uz pasūtījumu datu apstrādi.

Turklāt, ja jūs pieteiksiet konsultāciju ar NIVEA Haus mūsu vietnē, mēs nosūtīsim tam nepieciešamos jūsu datus savam meitas uzņēmumam „Beiersdorf Hautpflege GmbH”, kurš nodrošina NIVEA Haus darbību, saskaņā ar šajā datu aizsardzības paziņojumā noteiktajiem standartiem un attiecīgajām likumā noteiktajām prasībām. Jūsu dati tiks saglabāti un izmantoti jūsu konsultācijas vajadzībām.

Mēs nenododam personu datus trešām personām bez jūsu atļaujas, un mēs nepārdodam un neiznomājam šādus datus. Tomēr mēs saglabājam tiesības izpaust jūsu informāciju gadījumos, kad tas ir mūsu likumisks pienākums vai kad mums to pieprasa likuma piemērošanas vai kriminālvajāšanas iestādes.

6.Informācija, kas tiek automātiski saglabāta, kad jūs apmeklējat mūsu vietnes/Sīkdatnes

Mūsu vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli datu vienumi, kurus interneta pārlūks saglabā jūsu datora cietajā diskā.

        a. Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu mūsu vietnes darbību. Sīkdatnes ir nelieli datu vienumi, kurus interneta pārlūks saglabā jūsu datora cietajā diskā un kuri ir nepieciešami vietnes lietošanai. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai saprastu to, kā mūsu vietne tiek lietota, un lai uzlabotu tās pārlūkošanu. Sīkdatnes, piemēram, palīdz mums saprast, vai attiecīgā vietnes lapa jau ir bijusi apskatīta. Sīkdatnes mums turklāt parāda, vai jūs jau esat apmeklējis(-usi) mūsu vietni, vai arī esat jauns apmeklētājs. Sīkdatnes nesatur personas datus vai citus datus, pēc kuriem var identificēt personu. Ja nevēlaties saņemt sīkdatnes, lūdzu, konfigurējiet savu interneta pārlūku tā, lai sīkdatnes tiktu dzēstas no jūsu datora cietā diska, lai tās tiktu bloķētas vai lai jūs saņemtu brīdinājumu pirms sīkdatņu saglabāšanas.   

Kā reģistrētam lietotājam jums ir iespēja pieslēgties mūsu vietnei, izmantojot savus reģistrācijas datus. Mēs izmantojam sīkdatnes arī tāpēc, lai atpazītu jūs kā reģistrētu klientu, kad jūs apmeklējat mūs atkārtoti 28 dienu laikā, un lai jūs varētu būt ilgstoši pieteicies(-kusies) mūsu vietnē.

        b. Sīkdatnes, kuras izmanto uz lietošanu balstītajām reklāmām

Mēs saglabājam tiesības izmantot arī informāciju, kas iegūta  ar sīkdatņu starpniecību un analizējot apmeklētāju ieradumus mūsu vietnēs, lai mūsu vietnēs jums tiktu rādīta specializēta noteiktu kosmētisku līdzekļu reklāma. Mēs uzskatām, ka jūs kā lietotājs no tā gūsiet labumu, jo mēs jums rādīsim tādu reklāmas saturu, kura pamatā būs jūsu lietošanas ieradumi un kas, pēc pamatotiem ieskatiem, atbilst jūsu interesēm, un tāpēc jūs redzēsiet mazāk „izsvaidītas” reklāmas vai satura, kas jūs interesē mazāk.

Mūsu uzņēmums ir brīvprātīgi piekritis ievērot Vācijas Datu privātuma aizsardzības padomes attiecībā uz tiešsaistes reklāmām (DDOW) pašregulējumu. Ar šo pašregulējuma kodeksu iepazīties un sīkāku informāciju iegūt varat šeit: www.meine-cookies.org/ddow.html.

       c. Procedūra, kā novērst sīkdatņu uzglabāšanu datora cietajā diskā un/vai dzēst tās

Jūs varat iestatīt savu interneta pārlūku tā, lai sīkdatnes netiktu saglabātas jūsu cietajā diskā un/vai lai jums katru reizi vaicātu, vai jūs piekrītat sīkdatņu iespējošanai. Jūs jebkurā laikā varat dzēst sīkdatnes, kuras ir tikušas iespējotas. Jūs varat uzzināt, kā šis process darbojas, savā pārlūka lietošanas pamācībā. Šajā vietnē jūs atradīsiet ilustrētas pamācības tādiem tīmekļa pārlūkiem kā Firefox, Microsoft Internet Explorer un Google Chrome: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html. Ja jūs neatļausiet saglabāt sīkdatnes, tad vietnei var rasties funkcionāli ierobežojumi.

        d. Sīkdatnes, kuras mēs izmantojam

 1) Google Analytics
Šī vietne izmanto „Google Inc.” (turpmāk – „Google”) tīmekļa analīzes pakalpojumu Google Analytics. Google Analytics izmanto īpaša veida sīkdatnes, proti, teksta failus, kas tiek saglabāti jūsu datorā un ļauj analizēt jūsu vietnes lietojumu. Sīkdatņu ģenerētā informācija par to, kā jūs lietojat šo vietni, pamatā tiek nosūtīta Google serverim, kas atrodas ASV, un tur arī tiek uzglabāta. Mēs vēlētos piezīmēt, ka šajā vietnē ir ievietots Google Analytics kods „gat._anonymizeIp();”, kurš nodrošina IP adrešu anonīmu reģistrāciju (IP maskēšanu). Lai šajā vietnē saglabātu IP adrešu anonimitāti, Google saīsinās jūsu IP adresi ES un Eiropas Ekonomikas kopienas līguma valstu teritorijās. Pilnas IP adreses tiek nosūtītas Google serverim, kas atrodas ASV, vienīgi izņēmuma gadījumos, kur tās tiek saīsinātas.
Google izmanto šo informāciju mūsu vajadzībām, lai analizētu, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, un lai vietnes operatora vajadzībām varētu izveidot atskaites par tīmekļa darbībām un nodrošināt papildu pakalpojumus saistībā ar vietnes un interneta lietojumu. IP adrese, kuru jūsu pārlūks nosūta Google Analytics, netiek pievienota citiem Google datiem. Jūs varat novērst sīkdatņu saglabāšanu, veicot atbilstošus iestatījumus jūsu pārlūka programmatūrā; skat. 5. punkta c) apakšpunktu. Jūs varat novērst to, ka Google reģistrē un apstrādā sīkdatnes ģenerētos datus par to, kā jūs lietojat vietni (tostarp jūsu IP adresi), arī lejupielādējot un uzstādot pārlūka spraudni, kas pieejams vietnē
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Sīkāka informācija par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību ir atrodama
http://www.google.com/analytics/terms/us.html,
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en vai
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 2) Google AdWords
 
Šī vietne izmanto Google analītisko pakalpojumu Google AdWords un tajā ietverto novirzīšanas izsekošanas pakalpojumu. Tas darbojas šādi: kad jūs noklikšķināt uz reklāmas, kas redzama Google, Google AdWords jūsu datora cietajā diskā saglabā sīkdatni novirzīšanas izsekošanas nolūkā („novirzīšanas sīkdatni”). Šādas sīkdatnes pēc 30 dienām kļūst nederīgas, un pēc tām nevar identificēt jūsu personu. Ja jūs apmeklēsiet noteiktas mūsu vietnes lapas, mēs un Google varēsim uzzināt, ka esat noklikšķinājis(-usi) uz reklāmas un ticis novirzīts(-a) uz šo lapu.

Novirzīšanas sīkdatņu ceļā iegūtā informācija ļauj veidot statistiku AdWords klientu vajadzībām, kuri izmanto novirzīšanas izsekošanu. Ar šīs statistikas palīdzību mēs uzzinām kopējo lietotāju skaitu, kuri ir noklikšķinājuši uz reklāmas, kas redzama Google, un atvēruši lapu, kura satur novirzīšanas izsekošanas atzīmi.
Statistikas ieguves nolūkā mēs izmantojam Google Analytics, arī lai analizētu AdWords datus un DoubleClick sīkdatnes. Ja nevēlaties, lai tas tiktu darīts, jūs varat dezaktivēt šo funkciju, izmantojot reklāmas preferenču pārvaldnieku (https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=en).
Pateicoties Google remārketinga funkcijai, mēs varam sasniegt lietotājus, kas jau ir apmeklējuši mūsu vietni. Mēs, piemēram, varam nodrošināt reklāmu mūsu mērķa grupām, kuras jau ir izrādījušas interesi par mūsu kosmētiskajiem līdzekļiem un pakalpojumiem. Papildus, pamatojoties uz lietotāju darbībām Google reklāmas tīklā („reklāmas attēlojuma tīklā”) pēdējo 30 dienu laikā un izmantojot konteksta meklētājprogrammu, AdWords spēj noskaidrot, kādas intereses un iezīmes ir kopīgas mūsu vietnes lietotājiem. Pamatojoties uz šo informāciju, AdWords mārketinga nolūkā spēj atrast jaunus potenciālos lietotājus, kuru intereses un raksturojošās īpašības ir līdzīgas mūsu vietnes lietotāju interesēm un raksturojošajām īpašībām. Uz noteiktām mērķa grupām orientēts remārketings tiek veikts, apvienojot dažādas sīkdatnes, piemēram, Google Analytics un Google DoubleClick sīkdatnes. 

Lai iegūtu sīkāku informāciju par Google AdWords lietošanas noteikumiem un datu privātuma aizsardzību, lūdzu, apmeklējiet vietni: http://www.google.lv/policies/technologies/ads/.
 
 3) Google DoubleClick

Mūsu vietnēs mēs lietojam DoubleClick funkciju, lai analizētu mūsu vietnes lietojumu un lai mēs, Google un citi reklāmdevēji varētu sadarboties ar DoubleClick un nodrošināt lietotājiem pielāgotu reklāmu. Ar šādu nolūku jūsu datora cietajā diskā tiek instalēta sīkdatne. Ar šādu sīkdatņu palīdzību jūsu interneta pārlūkam tiek piešķirts anonīms identifikācijas numurs, un tiek savākta informācija par jūsu interneta pārlūkā parādīto reklāmu un tās atvēršanu. Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā jūs lietojat tīmekļa vietnes, parasti tiek nosūtīta Google serverim, kas atrodas ASV, un tur arī tiek saglabāta. Pamatojoties uz savākto informāciju, jūsu pārlūkam tiek nozīmētas interešu kategorijas. Šīs kategorijas tiek izmantotas, lai rādītu ar interesēm saistītas reklāmas.

Jūs varat mainīt pārlūka iestatījumus, un jūs varat arī uz visiem laikiem dezaktivēt DoubleClick sīkdatnes, izmantojot pārlūka spraudni. Pateicoties spraudnim, dezaktivācijas iestatījumi vienmēr saglabāsies pārlūkā, pat ja jūs izdzēsīsiet visas sīkdatnes. Pārlūka spraudni pastāvīgai dezaktivācijai var iegūt šeit.

Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat tam, ka tiek ievietota DoubleClick sīkdatne un ar tās palīdzību iepriekš aprakstītajā veidā un nolūkā tiek vākti, saglabāti un izmantoti jūsu dati. Jūs piekrītat arī tam, ka jūsu dati tiek saglabāti sīkdatnēs ilgāk par pārlūka sesijas beigām un ka tie var, piemēram, tik atkārtoti izmantoti jūsu nākamajā vietnes izmantošanas reizē. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu atļauju, dzēšot DoubleClick sīkdatni un to uz visiem laikiem dezaktivējot, un tas turpmāk tiks ņemts vērā. 

4) Optimizely

Lai mēs varētu piedāvāt ideālu attēlojumu un funkcijas, mūsu  piedāvājumu attīstības pamatā ir A/B testi un daudzvariantu analīze, kuru veic „Optimizely Inc.” tīmekļa analīzes pakalpojums Optimizely. Šis pakalpojums izmanto sīkdatnes, lai atpazītu apmeklētāja pārlūku un analizētu šīs vietnes lietojumu. Sīkāku informāciju par to, kā Optimizely veic jūsu datu apstrādi, jūs atradīsiet šeit. Jūs jebkurā brīdī varat dezaktivēt Optimizely veikto izsekošanu, ievērojot norādes, kas dotas vietnē http://www.optimizely.com/opt_out, vai arī atverot šo saiti: http://www.nivea.xx/?optimizely_opt_out=true. Ja vēlāk jūs vēlēsieties atkārtoti aktivizēt Optimizely veikto izsekošanu, lūdzu, atveriet šo saiti: http://www.nivea.lv/?optimizely_opt_out=false.

5) Bunchbox

Lai mēs varētu piedāvāt ideālu attēlojumu un funkcijas, mūsu  piedāvājumu attīstības pamatā ir A/B testi un daudzvariantu analīze, kuru dažos gadījumos veic, izmantojot vietnes optimizācijas rīku Bunchbox. Šis pakalpojums izmanto sīkdatnes, lai atpazītu apmeklētāja pārlūku un analizētu šīs vietnes lietojumu. Jūs jebkurā laikā varat dezaktivēt Bunchbox veikto izsekošanu, noklikšķinot uz šīs saites: http://www.nivea.lv/?_bb_optout=1. Ja vēlāk jūs vēlēsieties atkārtoti aktivizēt Bunchbox veikto izsekošanu, lūdzu, atveriet šo saiti: http://www.nivea.lv/?_bb_optout=0

7. Sociālo tīklu spraudņi/integrācija, izmantojot Shariff

Sociālo tīklu spraudņi (turpmāk – „spraudņi”), kas tiek izmantoti mūsu vietnēs, lai nodrošinātu, piemēram, tādu Facebook pogu kā „Dalīties” vai „Dalīties ar draugiem” darbību, ir saistīti ar vietni facebook.com, kas pieder uzņēmumam „Facebook Inc.”, adrese: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV. Uzņēmums „Facebook Ireland Limited”, adrese: Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Īrija, ir atbildīgs par Vācijas vietni facebook.de. Spraudņi parasti ir apzīmēti ar Facebook logotipu. Papildus Facebook mēs izmantojam arī Google+ spraudņus (nodrošinātājs: „Google Inc.”, adrese: Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV), Twitter spraudņus (nodrošinātājs: „Twitter, Inc.”, adrese: 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) un „Pinterest” spraudņus (nodrošinātājs: „Pinterest Inc.”, 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, ASV).

Datu privātuma aizsardzības dēļ mēs ar nodomu esam nolēmuši savās vietnēs neizmantot sociālo tīklu tiešos spraudņus. Tāpēc mēs izmantojam Shariff risinājumu. Ar Shariff palīdzību mēs varam noteikt, kad un vai dati tiek nosūtīti attiecīgā sociālā tīkla operatoram. Šā iemesla dēļ ir ļoti svarīgi, lai tad, kad jūs lietojat mūsu vietni, nekādi dati netiktu automātiski sūtīti sociālajiem tīkliem Facebook, Google+, Twitter vai Pinterest u.c. Tikai ja jūs pats/pati aktīvi klikšķināt uz attiecīgajām pogām, tad jūsu tīmekļa pārlūks izveido savienojumu ar sociālo tīklu serveriem, proti, kad jūs noklikšķināt uz attiecīgas pogas (piemēram, „Padot tālāk”, „Dalīties” vai „Dalīties ar draugiem”), jūs piekrītat tam, ka jūsu tīmekļa pārlūks izveido saiti ar attiecīgā sociālā tīkla serveriem un nosūta datus attiecīgajam sociālā tīkla operatoram.

Pēc tam mēs vairs nevaram ietekmēt datu veidu un apjomu, ko vēlāk apkopo sociālie tīkli. Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā attiecīgie sociālie tīkli iegūst, apstrādā un izmanto datus, kā arī par jūsu tiesībām un iestatījumu opcijām, lai šajā ziņā aizsargātu jūsu privāto dzīvi, lūdzu, iepazīstieties ar  attiecīgo sociālo tīklu datu privātuma aizsardzības noteikumiem – Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/ un http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084. Sīkāku informāciju par to, kā datus izmanto Google+ vai Twitter, var iegūt vietnē http://www.google.lv/intl/lv/policies/privacy/ vai http://twitter.com/privacy, un attiecībā uz Pinterest – http://about.pinterest.com/privacy/.


8. Pieteikšanās, izmantojot sociālos tīklus

Kad jūs reģistrējaties vai piesakāties NIVEA klienta kontā, jums ir iespēja autentificēties un līdz ar to arī reģistrēties vai pieteikties savā kontā, izmantojot esošu profilu kādā no šiem sociālajiem tīkliem: Facebook, Twitter vai Google+.

Šajā nolūkā mūsu vietnē, reģistrācijas vai pieteikšanās lapā, jūs redzēsiet attiecīgos to sociālo tīklu nodrošinātāju simbolus, kurus mūsu vietne piedāvā. Pirms savienojuma izveides ar pakalpojuma nodrošinātāju, jums ir atsevišķi jānorāda, ka jūs piekrītat šādai procedūrai un datu pārraidei:

noklikšķinot uz attiecīgā simbola, atveras jauns logs (lietotne), kurā jums ir jāpiesakās, izmantojot savus sociālā tīkla pieteikšanās datus. Pēc veiksmīgas pieslēgšanās sociālais tīkls jūs informē par to, kādi dati (vārds un e-pasta adrese) tikuši nosūtīti mums autentifikācijas nolūkā, lai jūs varētu reģistrēties vai pieteikties. Ja jūs esat piekritis(-usi) šo datu nosūtīšanai, reģistrācijai nepieciešamie lauki tiek aizpildīti ar mums vajadzīgo informāciju. Lai reģistrētos vai pieteiktos mūsu vietnē, ir nepieciešami šādi dati: i) jūsu vārds un ii) jūsu e-pasta adrese.

Tikai tad, kad būsiet devis(-usi) atsevišķu atļauju nosūtīto datu izmantošanai, mēs saglabāsim jūsu datus un izmantosim tos 2. punktā aprakstītajiem mērķiem. Šajā autentifikācijas procesā netiek izveidota saikne starp jūsu NIVEA klienta konta iestatījumiem un jūsu kontu attiecīgajā sociālajā tīklā.

Lai varētu veikt reģistrācijas un pieslēgšanās autentifikācijas procedūru, attiecīgā sociālā tīkla pakalpojumu nodrošinātājam tiek nosūtīta jūsu IP adrese. Mēs nevaram ietekmēt to, kādiem mērķiem un kādā apmērā attiecīgā sociālā tīkla pakalpojumu nodrošinātājs iegūst un apstrādā datus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo jautājumu, lūdzu, izlasiet attiecīgā pakalpojumu nodrošinātāja datu privātuma aizsardzības noteikumus.

Facebook data privacy policy - https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+ data privacy policy - http://www.google.com/policies/privacy/

Twitter data privacy policy - https://twitter.com/privacy

9. Saziņa, informācijas pieprasījums, atcelšana, bloķēšana, dzēšana

Attiecībā uz mūsu saglabāto jūsu personas datu izmantošanu nākotnē – jūs jebkurā laikā un bez maksas varat pieprasīt daļēju vai pilnīgu informācijas dzēšanu vai bloķēšanu, sīkākas informācijas saņemšanu vai datu koriģēšanu. Nav nepieciešams ievērot noteiktu formātu. Jūs varat, piemēram, atsūtīt mums ziņojumu uz e-pastu:  nivea@beiersdorf.com vai izmantot mūsu vietnē pieejamo saziņas veidlapu .


10. Datu drošība

Mēs esam veikuši tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai  aizsargātu jūsu datus un trešās puses nevarētu tos nozaudēt, mainīt vai tiem piekļūt. Mūsu drošības procedūras tiek regulāri uzlabotas, ņemot vērā tehnoloģisko progresu.


11. Atjauninājumi un grozījumi

Mēs drīkstam grozīt vai atjaunināt šā datu aizsardzības paziņojuma noteikumus, jūs par to iepriekš nebrīdinot. Lūdzu, vienmēr apskatiet datu aizsardzības paziņojuma statusu, pirms lietojat mūsu vietni, lai jūs būtu informēts(-a) gadījumos, kad veikti grozījumi vai atjauninājumi. Datu aizsardzības paziņojuma statuss: 2015. gada oktobris.