Lietošanas noteikumi

1. Personas dati

Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu oficiālajiem noteikumiem attiecībā uz datu privātuma jautājumiem.


2. Saturs

Vietnē www.nivea.lv (turpmāk – „vietnē”) ir izmantoti tādi materiāli kā attēli, fotogrāfijas, grafiki, logotipi, videofaili, filmas, audiofaili un teksts (turpmāk – „materiāli”). Šie materiāli pieder „Beiersdorf AG”, adrese: Unnastr. 48, 20245 Hamburg (turpmāk – „Beiersdorf”), un tos aizsargā tiesību akti attiecībā uz autortiesībām, prečzīmēm un dizainu, pamatojoties uz personīgajām tiesībām saskaņā ar Vācijas un starptautiskajiem tiesību aktiem.  Jebkādai materiālu izmantošanai, kas nav tikai personīgām vajadzībām, ir nepieciešams iepriekš saņemt rakstisku atļauju no Beiersdorf. Tas pats attiecas uz jebkādām materiālu izmaiņām, jo sevišķi to tulkojumu vai citiem apstrādes veidiem, kā arī materiālu nodošanu tālāk. 
Ja materiāls ir lejupielādēts tieši vietnē (piemēram,  Mediju centrā), ir jāievēro īpašie lietošanas noteikumi, kuri ir šeit izklāstīti.


3. Atruna

Ja lietotājs lejupielādē materiālus vai izmanto tos jebkādā citā veidā, lietotājs pats par to ir atbildīgs. Beiersdorf nenes atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas varētu rasties lietotājam šajā saistībā, jo sevišķi attiecībā uz lietotāja datiem, aparatūru vai programmatūru. Šie noteikumi neietekmē atbildību tīšu nodarījumu un rupjas nolaidības gadījumā. Beiersdorf nenes atbildību par trešo personu tiesību pārkāpumiem.

Šajā vietnē esošā informācija ir rūpīgi sastādīta un pārbaudīta. Tomēr Beiersdorf neuzņemas atbildību par šīs informācijas precizitāti, jaunumu un pilnīgumu. Šīs vietnes mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju, un tā nekādā veidā nevar aizstāt vizīti pie ārsta vai cita speciālista. 

4. Novērtējumi 

Reģistrētiem lietotājiem ir iespēja novērtēt vietnes saturu, proti, kosmētiskos līdzekļus, darbplūsmu un citus aspektus. Ja lietotājs iesniedz savu novērtējumu, viņš/viņa līdz ar to piešķir atļauju Beiersdorf izmantot šo novērtējumu jebkādā veidā un nenoteiktu laika periodu. Beiersdorf drīkst neierobežotā apmērā publicēt un izplatīt tālāk šo vērtējumu, t.i., izmantot jebkādā veidā un jebkuros medijos, tiešsaistē un bezsaistē. Turklāt Beiersdorf ir tiesības saīsināt novērtējumu. Ja, iesniedzot novērtējumu, lietotājs norāda savu vārdu, Beiersdorf ir tiesības (taču nav pienākums) norādīt lietotāja vārdu, kad šis vērtējums tiek publicēts.

Iesniedzot novērtējumu un/vai komentāru, lietotājs turklāt garantē, ka viņš/viņa tīšuprāt nesniegs nepareizu novērtējumu, nedz arī sniegs tādu novērtējumu, a) kas ir pretrunā ar Vācijas Autortiesību likumu vai jebkādām citām trešo pušu tiesībām; b) kas ir pretrunā ar likuma prasībām un oficiāliem lēmumiem; c) kas ir neslavu ceļošs, ķengājošs, apvainojošs vai diskriminējošs attiecībā pret jebkuru personu vai uzņēmumu; d) par kuru lietotājs ir saņēmis(-usi) samaksu vai cita veida atlīdzību no trešās personas; e) kas satur informāciju par citām vietnēm, to adresēm, e-pasta adresēm, kontaktinformāciju vai tālruņa numurus; vai f) kas satur datoru vīrusus, „tārpus” vai citas potenciāli bīstamas datorprogrammas vai failus. Beiersdorf saglabā tiesības dzēst jebkurus novērtējumus, kuru saturs ir pretlikumīgs, jo sevišķi diskriminējošus novērtējumus, vardarbību veicinošus novērtējumus, pornogrāfiskus vai rasistiskus novērtējumus, kā arī novērtējumus, kas satur  vēstuļu ķēdes, lielapjoma pasta sūtījumus vai citu surogātpastu, kā arī nepublicēt vietnē šādu saturu. 


5. Juridiskās sekas

Beiersdorf saglabā tiesības bloķēt lietotāja pieeju pieslēgšanās zonai, ja lietotājs pārkāpj šos lietošanas noteikumus un/vai jebkādas likuma prasības. Šādā gadījumā šīs zonas lietošana vairs nav atļauta, un jebkāda turpmāka lietošana ir nelikumīga. Beiersdorf saglabā tiesības vērsties tiesā, ja ir notikusi neatļauta lietošana un jebkādi tiesību pārkāpumi, jo sevišķi, ja ir pārkāptas personīgās, prečzīmju, dizaina, autortiesību un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas noteiktas civillikumā vai krimināllikumā.

Atsevišķu šo lietošanas noteikumu punktu spēkā neesamība vai anulēšana neietekmē pārējo lietošanas noteikumu punktu spēkā esamību.

Tehnisku jaunievedumu un juridisku grozījumu dēļ šie lietošanas noteikumi laiku pa laikam tiek pārskatīti, un pēdējā pārskatīšana ir notikusi 2015. gada aprīlī. Ja vēlaties mūs informēt par jebkādiem tiesību pārkāpumiem mūsu vietnē, lūdzu, droši sazinieties ar mums: „Beiersdorf AG”, Unnastr. 48, D-20245 Hamburg, Vācija, Tālr. +49 (0) 40 49090.