Pasaule ir mūsu āda

Rūpes par ādu nozīmē rūpes par apkārtējo pasauli. Viss, kas ietekmē mūsu planētu, ietekmēs arī mūs, mūsu veselību un ādu. Mēs cienām pašu dabu, tieši tāpat kā NIVEA ciena cilvēka ādas dabisko līdzsvaru, tādēļ esam apņēmušies rīkoties ilgtspējīgi katrā solī. Drošākās, efektīvākās un ilgtspējīgākās ādas kopšanas izveide ir ceļojums. Mēs ticam pastāvīgiem uzlabojumiem, tāpēc īstenojam patiesi ilgtspējīgu ādas jaunievedumu ieviešanu it visā, ko darām, – no formulām līdz ādas kopšanas līdzekļu ražošanai un iesaiņošanai un vēl tālāk.
onlooking-woman-wind-turbine-solar-panel
hand-holding-leaf

Mēs cenšamies izmantot sastāvdaļas no tādiem avotiem, kas ataug vai kā citādi atjaunojas. Mums ir atvērta pieeja ilgtspējīgākajam risinājumam, kas var iekļaut sastāvdaļas sintētisku izmantošanu dabiskā avota vietā.

Mēs sadarbojamies ar piegādātājiem, kuri izjūt tādu pašu atbildību pret mūsu planētu kā mēs, un viņiem ir sertifikāti, kas to apliecina.

Mūsu iesaiņošanas filozofija ir “samazināt, izmantot atkārtoti, pārstrādāt”. Mēs turpinām attīstīt savas ražošanas metodes un iepakojumus, lai taupītu enerģiju, izejvielas un izmešus.

Turklāt mēs rūpējamies, lai izturēšanās pret visiem mūsu NIVEA ādas kopšanas produktu izveidē iesaistītajiem cilvēkiem būtu tāda, kādu mēs vēlamies izjust pret sevi, proti, ar cieņu un rūpēm.

Sekojiet mūsu ceļojumam un atklājiet, kā mēs, NIVEA darbinieki, cenšamies pastāvīgi mijiedarboties ar pasauli pēc iespējas apdomīgāk, lai veidotu ādas kopšanu, kas aizsargā ādu un dabu.


Iegādes avots

shredded-leaves-seeds-close-up

Ilgtspējīgs no paša sākuma

Labas lietas nāk no iespējami labākajiem avotiem. Šī iemesla dēļ mēs nodrošinām, ka viss, ko ieliekam NIVEA produktos, ir drošs un veselībai nekaitīgs, tāpēc cenšamies pēc iespējas izmantot ilgtspējīgi iegūstamas izejvielas. Mūsu izpētes grupas turpina meklēt jaunas, vēl labākas sastāvdaļas un alternatīvos avotus, lai pēc iespējas samazinātu ietekmi uz vidi.

Atbildīga resursu iegūšana

Vairums NIVEA piegādātāju izpilda mūsu piegādātāju rīcības kodeksā iekļautās sociālās un vides prasības, un mēs viņiem aktīvi palīdzam ievērot mūsu augstos standartus.

Mēs pievienojamies cīņai pret mežu izciršanu, lai aizsargātu planētas bioloģisko daudzveidību un klimatu. Mežu izciršana ir viens no lielākajiem klimata pārmaiņu izraisītājiem. Bez mežiem daudzas sugas zaudē savas dzīvotnes, bet Zeme – savas “zaļās plaušas”. Cīnoties pret mežu izciršanu, mēs izmantojam Mežu uzraudzības padomes (FSC) sertificētu papīru un plānojam līdz 2020. gadam iegūt tikai FSC sertificētu vai pārstrādātu papīru.

Mēs aktīvi atbalstām visus šos pasākumus, lai mūsu ādas kopšanas pieeja planētai būtu tikpat maiga kā mūsu ādai.

NIVEA-responsible-sourcing-GIF

Ilgtspējīga palmu eļļas iegūšana

Dažas no mūsu NIVEA sastāvdaļām tiek iegūtas no palmu kodola eļļas – patiesībā palmu eļļas derivāti tiek izmantoti 70% no visiem kosmētikas līdzekļiem. Ar palmu eļļu saistīta problēma ir bieža lielu lietusmežu platību iznīcināšana, lai atbrīvotu vietu eļļas palmu plantācijām. Mēs uzskatām, ka palmu eļļa ir jāiegūst ilgtspējīgi, neizcērtot mežus. Tomēr palmu eļļas aizstāšana ar citu augu bāzes eļļu nav labākais risinājums, jo palmu eļļas kultūrām ir ļoti liela raža. Mazāk ražīgu augu eļļas alternatīvā iespēja nebūtu tik ilgtspējīga, jo kultūraugu audzēšanai vajadzētu vairāk zemes.

Tā vietā mēs kopā ar partneriem veicinām pāreju uz ilgtspējīgi ražotu palmu eļļu visā piegādes ķēdē. Beiersdorf ir pievienojies apaļā galda diskusijai par ilgtspējīgu palmu eļļu (RSPO) un forumam par ilgtspējīgu palmu eļļu (FONAP).

Sava “Palmu ilgtspējības ceļveža” vadībā mēs dodamies ceļā, lai visā pasaulē iegādātos tikai sertificētus ilgtspējīgas palmu kodolu eļļas derivātus. Tas iekļauj mūsu atbalstu FONAP paplašinātajiem sertifikācijas kritērijiem ilgtspējīgākas palmu kodolu eļļas ieguvē, piemēram, siltumnīcefekta gāzu samazināšanas nolūkus un palmu plantāciju aizliegumu kūdras un citās ar oglekli bagātās zemēs.

Mūsu 2020. gada mērķis ir visu Beiersdorf izejvielu, kuru pamatā ir palmu (kodola) eļļa, ieguve no ilgtspējīgiem avotiem. Līdz 2018. gadam mēs jau bijām aptvēruši 63% no mūsu palmu bāzes izejvielu apjomiem ar ilgtspējīgi sertificētām izejvielām (RSPO “Mass Balance” standarts). Kad būsim sasnieguši pilnīgas pārejas mērķi līdz 2020. gadam, turpināsim kompensēt atlikušo izmantoto daļu ar ilgtspējības sertifikātiem (RSPO “Book and Claim”).

2018. gadā mēs pirmoreiz piedalījāmies Oglekļa atklāšanas projekta (CDP) Meža programmā un ieguvām “A rezultātu” par centieniem apkarot mežu izciršanu savā palmu eļļas piegādes ķēdē.

RSPO-NIVEA-certification
honeycomb-close-up-honeybee

Ilgtspējīgāko avotu izvēle

NIVEA izejvielu (gan atjaunojamo un dabisko, gan sintētisko) ieguves galvenie kritēriji ir drošība, kvalitāte un ilgtspējība.

Parasti NIVEA izvēlas dabiskas un dabiski iegūtas sastāvdaļas, kas atbalsta ādas dabiskās funkcijas. Dabisko un no dabas iegūto sastāvdaļu priekšrocība ir arī to atjaunojamība. Daudzas no NIVEA izmantotajām izejvielām ir bagātīgas un pašatjaunojošas, piemēram, rapšu eļļa vai saulespuķu vasks lūpu balzamā, kas iegūts no laukiem, kuri zied katru gadu. Mēs cenšamies nodrošināt dabisko un no dabas iegūto sastāvdaļu ilgtspējīgu ieguvi, lai taupītu resursus.

No holistiskā skatījuma sintētika var būt skaidrs ieguvums gan planētai, gan arī ādai: daudzos gadījumos sintētiski ražotas sastāvdaļas ir tīrākas un ar konsekventāku kvalitāti. Turklāt, ja kāda sastāvdaļa tiek izveidota laboratorijā, nav nepieciešami lauki augu un ūdens kultūru audzēšanai. Tā vietā šos laukus un ūdeni var izmantot pārtikas produktu audzēšanai. Dažkārt sintētiski ražotas sastāvdaļas var būt resursiem nekaitīgāka izvēle.

Var viegli saprast, ka NIVEA skatās plašākā perspektīvā, rūpīgi izvēloties sastāvdaļas, tomēr mūsu prioritāte vienmēr ir ādas veselība un drošība.

nivea-synthetic-out-natural-in
open-coconut-cream-tips-close-up

Kāda ir atšķirība starp “dabīgu” un “dabiski iegūtu”?

Dabiskos produktus, piemēram, ēteriskās eļļas, ražo tieši no dabīgām izejvielām. Tos iegūst no šiem materiāliem ar fizikālu procesu palīdzību (piemēram, destilējot) vai citām sagatavošanas procedūrām, iekļaujot tradicionālās metodes (piemēram, ieguvi, izmantojot šķīdinātājus) bez apzinātas ķīmiskas modifikācijas.

Dabiski iegūtu sastāvdaļu gadījumā izejvielas, piemēram, kokosriekstu eļļa, tiek tālāk apstrādāta un tikai pēc tam nokļūst mūsu formulās, piemēram, taukskābju spirts. To iegūst noteiktu ķīmisku un/vai bioloģisku procesu gaitā.


Labs veids, kā izveidot labas lietas

Mēs ieguldām daudz enerģijas, lai izstrādātu vislabākās iespējamās formulas ādai. Mēs iegūstam drošas sastāvdaļas, kas atbalsta ādas dabiskās funkcijas, un arvien vairāk iegūstam videi labvēlīgas vielas.

Protams, mūsu apņemšanās aizsargāt planētu un kopienas attiecas arī uz NIVEA ādas kopšanas līdzekļu ražošanas veidu. Mēs cenšamies samazināt CO2 izmešu daudzumu, taupīt enerģiju un nodrošināt labus darba apstākļus visiem NIVEA produktu ražošanā iesaistītajiem.

hands-through-field-water-droplets-on-skin
nivea-sustainability-value-chain

NIVEA produktu izveide ir kopīgs darbs, un mēs jūtamies atbildīgi par visiem iesaistītajiem. Mūsu piegādātāju rīcības kodekss izvirza augstus standartus mūsu piegādātājiem un apakšuzņēmējiem – tos pašus augstos standartus, kurus ievērojam mēs. Mēs esam apņēmušies aizsargāt cilvēktiesības un nepieļaujam piespiedu vai bērnu darbu, korupciju vai diskrimināciju savās darbībās un piegādes ķēdē. Tomēr mēs ne tikai izvirzām prasības, bet arī palīdzam piegādātājiem izveidot ilgtspējīgas piegādes ķēdes. Uzņēmumam NIVEA palīdzība citiem, aizsargājot mūsu planētu, ir laba iespēja radīt pozitīvu kolektīvo ietekmi.
smiling-man

Mūsu apņemšanās saistībā ar enerģijas patēriņu

Mēs esam apņēmušies samazināt CO2 izmešu daudzumu, un mums ir ambiciozi enerģētikas mērķi. Līdz 2025. gadam vēlamies samazināt ar enerģiju saistītās CO2 emisijas par 70% salīdzinājumā ar 2014. gadu. Katram mūsu ražotajam NIVEA produktam! Vispirms mēs pārskatījām enerģijas infrastruktūru visām savām ražotnēm, kas joprojām izmanto enerģiju no tradicionālajiem avotiem. Līdz 2018. gada beigām jau esam sasnieguši 59% samazinājumu. Visas ražotnes ir pārslēgtas uz atjaunojamo enerģiju, tostarp mūsu lielie ražošanas centri Vācijā un Spānijā, un vienīgie izņēmumi ir mūsu rūpnīcas Meksikā un Nigērijā. Līdz 2020. gadam plānojam izmantot tikai atjaunojamo enerģiju visur, kur ražojam NIVEA produktus, ievērojami samazinot savus siltumnīcefekta gāzu izmešus.
nivea-co2-emissions
Atgriezties

Atkritumu samazināšana

paper-packaging-open-water
plants-under-sun

Atkritumi ir resurss!

Jau agrīnajā posmā uzņēmums NIVEA ir apņēmies “atkritumus neizmest pildizgāztuvēs”, un tas ir sasniegts! Neviens no mūsu izveidotajiem ražošanas centriem nesūta atkritumus uz pildizgāztuvēm. Tā vietā visi atkritumi tiek pārstrādāti vai sadedzināti, lai iegūtu siltumu un elektrību. Tas nozīmē, ka mūsu ražošanas atkritumi nenonāk vidē. Atkritumi no nederīgas lietas kļūst par jaunu materiālu vai enerģijas avotu.
nivea-aluminium-savings

Atkritumu samazināšana ietaupa resursus

Atkritumu neievietošana pildizgāztuvēs ir tikai viena stāsta puse. Mazāks atkritumu daudzums nozīmē mazāku piesārņojumu un mazāku vērtīgo resursu patēriņu. Tāpēc mēs turpinām uzlabot plānošanas un ražošanas procesus, lai izvairītos no atkritumiem, kur vien varam. Piemērs tam ir mūsu iecienītā NIVEA kārbiņa. Mēs agrāk izmantojām lielas taisnstūrveida alumīnija loksnes, no kurām nogriezām kārbu malas, galus un apakšas. 2017. gada beigās process mainījās, un mēs pārgājām uz iepriekš sagrieztām alumīnija detaļām. Tas ļauj ietaupīt 54 g alumīnija atkritumu uz vienu loksni, kopā 14 tonnas alumīnija gadā. Mazāks pārvadājamo materiālu un pārstrādājamo atkritumu daudzums ļauj samazināt arī degvielu transporta pārvadājumiem un CO2 izmešus.
Atgriezties

Iepakojums

paper-cup-recycling-sign

Ilgtspējīga iepakojuma filozofija

Mēs vēlamies nodrošināt ilgtspējību visām produktu sastāvdaļām, tostarp pirmajai redzamajai NIVEA produkta daļai – tā iepakojumam. Jau 2009. gadā mūsu darba kārtībā tika iekļauts videi nekaitīgs iepakojums. Ievērojot principu “izvairīties, samazināt, izmantot atkārtoti un pārstrādāt”, mēs izmantojam iepakojumu, kas uztur drošu NIVEA produktu svaigumu, kamēr mūsu ietekme uz vidi pakāpeniski arvien samazinās.
person-applying-cream-on-hand

Mazāk nozīmē vairāk

Izmantojot mazāk materiāla iepakojumiem, tiek taupīti vērtīgi resursi un tas palīdz izvairīties no atkritumiem. Piemērs tam ir mūsu roku krēmi. 2016. gadā pārejot uz vieglajiem tūbiņu vāciņiem, jau pirmajā gadā mēs ietaupījām apmēram 50 tonnas polipropilēna. Jau 2013. gadā mēs ieviesām uzpildāmus iepakojumus, piemēram, NIVEA Creme Soft dušas krēmu vai šķidrās ziepes. Uzpildot NIVEA Creme Soft dušas pudeli no šī iepakojuma, nevis iegādājoties jaunu pudeli, varat ietaupīt 75% atkritumu!

Pārstrāde: atkal un atkal no jauna

Mēs strādājam pie aprites ekonomikas, arvien vairāk iepakojumā izmantojot pārstrādātus materiālus. Tādējādi NIVEA veicina Beiersdorf mērķa sasniegšanu – līdz 2025. gadam Eiropā 25% plastmasas iepakojuma izmantot pārstrādātu materiālu. Ievērojamu NIVEA iepakojuma daļu jau var pārstrādāt. Turklāt Beiersdorf 2025. gada mērķa ietvaros mēs līdz šim datumam vēlamies nodrošināt 100% pārstrādājamu, kompostējamu vai atkārtoti izmantojamu iepakojumu.

nivea-plastic-pledge
Atgriezties
hand-touching-bark-tree-rings

PĒC LIETOŠANAS

hand-in-water-woman-in-water

Cieņa pret okeāniem

Lai mūsu produkti pēc iespējas mazāk ietekmētu vidi, mēs darām visu iespējamo potenciālu problēmu tūlītējai un efektīvai atrisināšanai. Aplūkosim mikroplastiku: jau 2013. gadā mēs izlēmām no saviem produktiem pakāpeniski izslēgt plastmasas pīlinga daļiņas, kas izgatavotas no polietilēna. Pēc diviem gadiem mūsu formulās vairs nebija mikrodaļiņu. Tomēr tas nebija galapunkts: mūsu mērķis ir atbrīvot no mikroplastmasas visus NIVEA noskalojamos produktus, proti, dušas želejas un šampūnus, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas definīciju ne vēlāk kā līdz 2020. gadam. Lai sasniegtu šo ambiciozo ieceri, mūsu noskalojamie produkti ir atbrīvoti no cietvielu ūdeni nešķīstošajiem sintētiskajiem polimēriem.

Tālāk ķersimies pie neilona: mēs plānojam līdz 2020. gada beigām atbrīvoties no visa neilona mūsu neizskalojamās formulās.

Neviens no mūsu sauļošanās produktiem, kas paredzēti Eiropas tirgum, nesatur ķīmiskos UV filtrus oksibenzonu un oktinoksātu – sastāvdaļas, kurām, domājams, ir ievērojami kaitīga ietekme uz koraļļu rifiem. Tāpēc mūsu sauļošanās produkti, kas paredzēti Eiropas tirgum, atbilst 2018. gadā pieņemtajam Havaju salu likumam, kas nosaka aizliegumu šo sastāvdaļu lietošanai sauļošanās produktos. Lai neatpaliktu ilgtspējības jautājumos, mēs pastāvīgi vērojam jaunos zinātniskos atklājumus, novērtējam tos saistībā ar mūsu produktos izmantotajām sastāvdaļām un esam gatavi rīkoties, ja uzskatām to par nepieciešamu.

Mikroplastmasa

Sabiedrības diskusija par mikroplastmasas tēmu ir ļoti pretrunīga un arī bieži sarežģīta, jo pat šobrīd joprojām nav starptautiski saistošas termina “mikroplastmasa” definīcijas. Mēs saprotam, ka mikroplastmasa ir cietas, ūdenī nešķīstošas plastmasas daļiņas, kuru izmērs ir 5 milimetri vai mazāks un kuras nav bioloģiski noārdāmas. Šajā nolūkā mēs paļaujamies uz pamatoto UNEP jeb Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas definīciju un tādējādi ievērojam plaši izplatīto zinātnisko atzinumu.

sources-of-primary-microplastic
Vai jūs zinājāt, ka sintētiskie tekstilizstrādājumi ir viens no galvenajiem mikroplastmasas avotiem mūsu okeānos? Turpretī personīgie kopšanas līdzekļi veido tikai 2 procentus. Tomēr NIVEA un Beiersdorf jau pašā sākumā atzina tūlītējas rīcības nepieciešamību. Tāpēc mēs no visām savām formulām pakāpeniski izslēdzām mikrodaļiņas un turpinām meklēt jaunas, videi drošas alternatīvas.
leaf-close-up-person-applying-cream

Agrāk noskalojamos, attīrošos ķermeņa kopšanas līdzekļos (piemēram, pīlingos, dušas želejās), lai radītu ādai labvēlīgu pīlinga efektu, mēs izmantojām mazas, cietas plastmasas daļiņas, kas izgatavotas no polietilēna (tā dēvētās mikrodaļiņas). 2013. gadā NIVEA izlēma aizstāt polietilēna pīlinga daļiņas ar videi nekaitīgām alternatīvām. Kopš 2015. gada mūsu produkti nesatur mikrodaļiņas. To vietā NIVEA izmanto celulozi, silīcija dioksīdu un rīcineļļas vasku. Celuloze ir bioloģiski noārdāms, organisks materiāls, kas rodas arī augu šķiedrās. Silīcija dioksīds pēc ķīmiskā sastāva ir līdzīgs kvarca smiltīm, bet rīcineļļas vasks ir dabiska, bioloģiski noārdāma izejviela ar cietu, vaskam līdzīgu konsistenci.

Mikrodaļiņu neizmantošana bija tikai pirmais solis. Pēc tā mēs intensīvi strādājam, lai pilnībā aizstātu sastāvdaļas, kuru pamatā ir mikroplastmasa un kas tiek izmantotas, lai dažus mūsu produktus padarītu necaurspīdīgus, piešķirot tiem raksturīgo krāsu un izskatu.

Mūsu mērķis ir formulas globāla pārstrāde visiem mūsu noskalojamiem produktiem, proti, dušas želejām un šampūniem jau 2020. gadā. Paralēli mēs aizstāsim neilona sastāvdaļas, kuras izmantojam, lai uzlabotu dažu nenoskalojamo produktu tekstūru un maņu sajūtu. Tie ir produkti, kas uz ādas paliek ilgāk, piemēram, daži sejas krēmi. Varat būt drošs, ka mūsu prioritāte ir panākt to, lai NIVEA izstrādājumos visā pasaulē nebūtu mikroplastmasas.

green-gel-close-up

Izšķīdināti un želejveida sintētiskie polimēri

Kosmētikas un personīgās kopšanas produkti var saturēt arī izšķīdinātus un želejveida sintētiskos polimērus, ko dažkārt dēvē par “šķidro plastmasu”. Šie sintētiskie polimēri dažās valstīs ir iesaistīti diskusijās par mikroplastmasu. Tomēr šīs vielas ievērojami atšķiras no mikroplastmasas plaši izplatītās zinātniskās izpratnes un definīciju dēļ, piemēram, tādās neatkarīgās organizācijās kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programma. Saskaņā ar pašreizējo pētījumu stāvokli izšķīdušie un želejveida polimēri nav daļa no globālās problēmas – ūdens piesārņojuma ar plastmasu. Tomēr, tā kā mūsu mērķis ir nepārtraukti uzlabot savas formulas un atrasties ilgtspējīgu inovāciju priekšgalā, mēs atbalstām turpmākos pētījumus par sintētisko polimēru ietekmi uz vidi un izmantosim arvien vairāk tā dēvēto biopolimēru. To darot, mēs gādāsim, lai NIVEA produkti nodrošinātu ierasto nekaitīgumu ādai un augsto kvalitāti.