Iespiedziņas

Atbildīgā persona par šīs vietnes saturu:

„Beiersdorf AG”

Corporate Communications
 Unnastraße 48
 D-20245 Hamburg
 Tālr.: +49 (40) 4909-0
 Fakss: +49 (40) 4909-3434
nivea@beiersdorf.com

Pārstāvji:

- Fatih Alpaslan
- Sieczkowska Małgorzata
- Martin Lopez 

Augstāk norādītā adrese.

Uzraudzības padomes priekšsēdētājs: Prof. Dr. Reinhard Pöllath

Reģistrs, reģistrācijas numurs: Hamburgas Uzņēmumu reģistrs, HRB (reģistra uzņēmumu sadaļā), ieraksts Nr. 1787 

PVN ID: DE 118 513 961