Godīgums un atklātība

Mēs priecājamies, ka mūsu produkti skar dzīvi visā pasaulē. Mēs arī apzināmies ar to saistīto atbildību. Šī apziņa ir pamatā visam mūsu darbam, virzot mūsu uzskatus un vērtības.
hands-together-lying-on-ground-together
hands-going-through-open-field

Vērtības ir atspoguļotas mūsu Rīcības kodeksā, vides un sociālajās saistībās un nostājā par izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Tās atspoguļojas mūsu aizrautīgajā izpētē, meklējot labākas, drošākas un ilgtspējīgākas formulas un sastāvdaļas. Turklāt tās ir virzītājspēks kopīgajos projektos ar visiem mūsu partneriem.

 

 

Atklājiet visu padziļināto informāciju un faktus par NIVEA ādas kopšanu un mūsu cieņpilno attieksmi pret saviem pienākumiem. Palīdziet kopīgot mūsu vērtības!

NIVEA RŪP

footprints-on-beach-people-laughing-together
Cilvēki visā pasaulē uzticas NIVEA produktiem, un mēs darām visu, lai šo uzticēšanos saglabātu. Mūsu filozofiju var rezumēt divos vārdos: NIVEA rūpes. Mēs rūpējamies par ādas veselību un drošību. Tāpēc katrai mūsu produktiem izvēlētajai sastāvdaļai ir jābūt saskaņā ar drošības kritērijiem, kas atbilst normatīvajām prasībām vai tās pārsniedz. Mūsu ādas kopšanas produktu formulas ir izstrādātas ādas dabisko funkciju aizsargāšanai un uzlabošanai, turklāt ar mērķi iekļaut tikai minimālo sastāvdaļu skaitu, kas nepieciešams tā sasniegšanai.
close-up-cut-aloe-vera
NIVEA arī rūpējas par mūsu planētu un izturas pret to ar cieņu. Mēs nepārtraukti meklējam labākus un ilgtspējīgākus veidus ādas kopšanas produktu formulu izstrādāšanai un ražošanai un esam to darījuši daudzus gadu desmitus. Kā viens no visilgāk pastāvošajiem ādas kopšanas zīmoliem mēs izmantojam savu bagātīgo pieredzi un kompetenci, lai veicinātu nozares ilgtspējību. Mēs neizmēģinām kosmētikas produktus un to sastāvdaļas uz dzīvniekiem, kā arī neprasām to darīt citiem, ja vien šāda rīcība nav noteikta kā obligāta ar likumu. Kopš 2004. gada ES ir aizliegts izmēģināt uz dzīvniekiem kosmētikas līdzekļus, bet kopš 2013. gada – visu šo produktu sastāvdaļas. Protams, Beiersdorf ievēro šo pienākumu un jau sen aktīvi izvairās no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem visā pasaulē, ja vien tas ir likumīgi iespējams. Jau vairāk nekā 35 gadus esam iesaistījušies alternatīvo testēšanas metožu attīstības un starptautiskās akceptēšanas darbā. Daļa no šīm saistībām ir mūsu apņemšanās izvairīties no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem globālā mērogā.
plant-planting-bicycle-riding
Atgriezties
NIVEA nav tikai zīmols. NIVEA esam mēs visi – ikviens, kurš strādā, lai radītu mūsu iecienītos ādas kopšanas līdzekļus. Mēs visi izrādām rūpes par planētu dažādos veidos. Daži no mums pievienojas brīvprātīgā darba iniciatīvām, piemēram, koku stādīšanai visā pasaulē. Daudzi no mums ikdienā brauc ar velosipēdiem vai iesaistās automašīnu koplietošanā. Mēs kā organizācija pēc iespējas izvairāmies no darījumu braucieniem, tos aizstājot ar tālruņa un video konferencēm. Soli a solim mums izdodas samazināt mūsu ietekme uz vidi.

Rīcības kodekss

Mūsu vērtību popularizēšana

NIVEA kā globāls zīmols sadarbojas ar vietējiem piegādātājiem visā pasaulē. Lai nodrošinātu katra piegādes ķēdes un ražošanas aspekta atbilstību mūsu vērtībām, esam izveidojuši rīcības kodeksu, kas ir kā vadlīnija visiem mūsu piegādātājiem. Pamatojoties uz Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, Starptautiskās darba organizācijas konvencijām un ESAO vadlīnijām daudznacionāliem uzņēmumiem, šajā rīcības kodeksā ir noteikti ētikas un ilgtspējas standarti mūsu piegādātājiem. ;

farmer-walking-through-field
Piegādātājam ir jāapņemas ievērot mūsu rīcības kodeksu, un tikai pēc tam mēs piekrītam savstarpējai sadarbībai. Tas ir pirmais solis. Mums ir izveidota arī pārbaudes, audita un atbalsta sistēma, kas piegādātājiem palīdz ievērot NIVEA standartus, bet mums – viņu veikumu. Tas ietver sadarbības platformas, kurās piegādātāji var pastāstīt par labāko pieredzi un sadarboties ar mums, uzlabojot mūsu iepirkumu ilgtspējību.
close-up-wheat-stalk-hand-shaking
Atgriezties
woman-kissing-bunny

Mūsu apņemšanās, kas attiecas uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem

NIVEA ciena dabu – no ādas dabiskajām funkcijām līdz pat visām planētas radībām.

Jau daudzus gadus mēs aktīvi investējam alternatīvo izmēģinājumu metožu attīstībā, lai varētu apstiprināt NIVEA produktu labo panesamību un efektivitāti. Mēs turpinām meklēt labākas alternatīvas, kas varētu aizstāt izmēģinājumus ar dzīvniekiem visā pasaulē.

NIVEA kā vienu no kosmētikas pētījumu līderiem raksturo spēcīga sadarbības vēsture ar vairāk nekā 50 partneriem visā pasaulē, ieguldot drošam riska novērtējumam izmantojamās izmēģinājumu alternatīvās un novēršot nežēlību. Pēdējo 35 gadu laikā ir gūti nozīmīgi sasniegumi jaunu alternatīvo metožu attīstībā. OECD ir starptautiski pieņemtas vairākas no šīm metodēm, bet citu metožu attīstība turpinās. Piemēram, Beiersdorf veicina tā dēvēto “mikroshēmas orgānu” tehnoloģiju attīstību. Šajās sistēmās tiek integrēti vairāki cilvēka šūnu un audu veidi un pielīdzināta cilvēka bioloģija mazā mērogā, ļaujot plašāk novērtēt iespējamo ietekmi uz cilvēka ķermeni in vitro, lai galu galā sagādātu drošus produktus.

Globālā mērogā mūsu darba mērķis ir izveidoto alternatīvo izmēģinājumu metožu vispārēja pieņemšana. Dažās valstīs, tostarp Ķīnā, dažās kosmētikas līdzekļu kategorijās joprojām tiek prasīti izmēģinājumi ar dzīvniekiem. Mūsu mērķis ir pārliecināt Ķīnas varas iestādes, ka šie testi nav nepieciešami un tos var aizstāt ar alternatīvām, neapdraudot patērētāju drošību.

Atgriezties